19.11.2021

Българска стопанска камара бе отличена с награда “Партньор на годината” от Камарата на строителите в България - ОП Пловдив (КСБ Пловдив). Наградата бе връчена лично от председателя на КСБ Пловдив Пламен Иванов и се присъжда по предложение на компаниите от сектор “Строителство”. Повод за наградата е съвместната работа по Проект “Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа.”

“Самата номинация за екипа ни значи много. Тя ни показва, че вървим в правилната посока, че бизнесът припознава в нас протегната ръка, а не поредната институция, която иска да вземе нещо от него”, каза по време на церемонията зам.-председателят на БСК Станислав Попдончев.

Г-н Попдончев благодари за активната и стойностна работа на Пловдивската строителна камара в проекта ActivAgeing. Един проект, насочен към хората, към поколенческите различия на работното място и в търсене на добрите практики, които да се споделят, за да се умножават.

“Секторът показа едни от най-добрите резултати. С работодателите от бранша е удоволствие да се партнира - не защото нямате проблеми, а защото сте готови да работите за решаването им”, сподели още г-н Попдончев.

Екипът на БСК благодари за наградата!

С обобщените резултатите от Проект "Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа", ДБФ № BG05M9OP001-1.051-0006-C01 ще имате възможността да се запознаете онлайн на 30 ноември 2021 г.. Очаквайте подробности!

 

Дата: 19.11.2021

Източник: БСК

Прочетено: 331