20.01.2022

Европейската комисия публикува констатациите от своето секторно проучване в областта на конкуренцията във връзка с потребителския интернет на предметите (IoT). В окончателния доклад и придружаващия го работен документ на службите на Комисията се посочват потенциални опасения за конкуренцията на бързо разрастващите се пазари на свързани с IoT продукти и услуги в ЕС.

Публикуваните днес документи представят констатациите на Комисията, като се вземат предвид коментарите, получени по време на обществената консултация относно предварителния доклад от юни 2021 г., и потвърждават заключенията на предварителния доклад, публикуван през юни 2021 г. 

Основните констатации от секторното проучване относно потребителския интернет на предметите обхващат аспекти, които бяха включени и в предварителния доклад: i) характеристиките на потребителските IoT продукти и услуги, ii) характеристиките на конкуренцията на тези пазари, iii) основните проблемни области, посочени от заинтересованите страни по отношение на настоящото функциониране на потребителските IoT пазари и перспективите пред тях.

Повече информация ще намерите в документа тук.

Дата: 20.01.2022

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 3200