22.02.2022

Депутатите приеха възражението на БСК във връзка с данък "уикенд"

Депутатите официално премахнаха данъка върху лихвите по депозитите на гражданите и намалиха т.нар. данък "уикенд". Двете промени бяха заложени в коалиционното споразумение, подписано между четирите партии в управлението. Самият законопроект пък бе иницииран от депутатите от "Има такъв народ".

Данък "лихва" бе въведен от бившия финансов министър на ГЕРБ Симеон Дянков и влезе в сила през 2013 г. В този период лихвите бяха високи, а в условията на възстановяване от финансовата криза се търсеха допълнителни приходи за бюджета.

В първата година от въвеждането му приходите надхвърлиха очакванията от 82 млн. лв. С постепенното намаление на лихвите обаче приходите се стопяваха и според отчетите на Националната агенция за приходите през 2020 г. достигат едва 5.6 млн. лв. Разходите по администрирането на административната тежест за банките пък се доближава до постъпленията, което обезсмисля допълнително съществуването на данъка.

Все пак за 2022 г. се очакват приходи от въпросния налог от около 2.8 млн. лв., тъй като според законопроекта той се премахва от 1 април.

Данък "уикенд"

Премахването на т.нар. данък "уикенд" също бе записано в коалиционното споразумение. Той бе въведен през 2017 г. от тогавашния финансов министър на ГЕРБ Владислав Горанов. Налогът не може да бъде премахнат изцяло заради европейското законодателство в областта на ДДС, въпреки че в последните години постъпленията от него са минимални. По тази причина депутатите предложиха промени, които според бизнес организациите обаче, не биха довели до облекчение.

Идеята бе да отпадне данъкът върху разходите в натура, свързани с лично ползване на фирмени активи, но разходите да станат непризнати за данъчни цели. Така, ако дадена компания е на счетоводна печалба, реално няма да има никакво облекчение, но ако е на загуба, ще спечели, защото няма да дължи данък.

По време на комисия в парламента от БСК коментираха, че това само би наказало компаниите, които са на печалба. Така по инициатива на председателя на бюджетната комисия Любомир Каримански идеята за тези корекции бе заличена, а вместо това бе предложено ставката на данъка да се понижи до минимума – от 10 на 3%.

За родителите

С промени в Закона за местните данъци и такси чрез преходните и заключителни разпоредби депутатите приеха родителите да не заплащат такси за посещението на децата им в детски градини и ясли от 1 април. Реформата е заложена и в проекта на финансовия министър Асен Василев за Бюджет 2022. За целта са предвидени 85 млн. лв.

По-нисък данък за адвокатите

Депутатите обсъдиха предложението на "Възраждане" за промени в данъчния режим за адвокатите на свободна практика. То предвиждаше признатите за тях разходи да бъдат увеличени от 25 на 40%, като това на практика означава те да дължат ефективен данък върху доходите в размер на 6%.

Искането оригинално бе представено от Висшия адвокатски съвет и след това припознато от "Възраждане", като в залата бе подкрепено и от ГЕРБ. Двете формации посочиха, че ако идеята бъде одобрена, загубата за бюджета не би била голяма и това би осигурило адекватна защита за гражданите. Според "Възраждане" без поправката съдебната система е в реален риск. Гласовете на двете формации обаче не стигнаха за приемането ѝ.

Дата: 22.02.2022

Източник: Economic.bg

Прочетено: 1979