25.03.2022

Вчера между съзаконодателите беше намерено политическо решение на ниво ЕС относно Закона за цифровите пазари (DMA) за хармонизиране на правилата, за да се гарантират оспорими и честни пазари в цифровия сектор. Регламентът се отнася до големите световни дигитални компании, така наречените „вратари“, които имат значително влияние върху вътрешния пазар и силна посредническа позиция, свързваща голяма потребителска база с бизнеса.

По този повод генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Бейрър заяви:

„Вчерашното политическо споразумение е смела стъпка към правна сигурност и към лоялна конкуренция в цифровия сектор. Това носи стойност за всички икономически участници и за клиентите в Европа и по света. Но тъй като дяволът е в детайлите, ще проучим това окончателно споразумение, за да видим дали то може напълно да постигне тези цели.

Ние силно подкрепяме, че първоначалната структура на разпоредбите е запазена най-вече по отношение на задълженията за портиерите, като по този начин позволява подходящ регулаторен диалог. Този правилен регулаторен диалог сега трябва да гарантира ясно и ефективно спазване на правилата на портиера и трети страни трябва да могат да представят своите становища относно мерките, които портиерът трябва да приложи. Такава възможност ще увеличи информационния поток и осведомеността в бизнес екосистемата и ще помогне за установяване на доверителни отношения. Но този диалог не трябва да се използва за намаляване на задълженията или за неоправдано забавяне на прилагането на правилата.

За да приложим тези правила, ние силно подкрепяме централизирания надзор и прилагането на DMA на ниво ЕС и вярваме, че националните органи по конкуренция могат да играят полезна поддържаща роля. Доброто прилагане обаче ще се случи само когато ресурсите, отпуснати за тази задача, са достатъчни."

Дата: 25.03.2022

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 2727