05.04.2022

В ДВ. бр. 27 от 05.04.2022 г. е обнародвано ПМС № 40 от 31.03.2022 г. за изменение на ПМС № 151  от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на МС от 2020 г. 

Постановлението влиза в сила от 01.03.2022 г. 

Актуален текст на ПМС № 151.

 

Дата: 05.04.2022

Източник: БСК

Прочетено: 1058