09.05.2022

БСК започва обучения на своите членове по Програмата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и оценка на риска на работното място съгласно действащото българско законодателство.

Обученията ще се проведат в периода май-октомври 2022 г. и са безплатни за членовете на БСК, тъй като са финансирани от Фонд "Условия на труд".

Обучения ще бъдат проведени в 22 региона в страната: София, Бургас, Варна, Ст. Загора, Ямбол, Сливен, Плевен, Русе, Перник, Кюстендил, Силистра, Костенец, Панагюрище, Велико Търново, Враца, Добрич, Ловеч, Габрово, Пловдив, Пазарджик, Шумен, Смолян.

Успешно преминалите обучение ще получат Удостоверение за завършено обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП.

Ще бъдат обучени минимум 1350 души.

Обученията се провеждат в рамките на един ден, а програмата е структурирана в четири модула:

  • Модул 1: Международно, европейско и национално законодателство по безопасността и здраве при работа
  • Модул 2: Политика на предприятието и привеждането му в съответствие с нормативните разпоредби за осигуряване на безопасност и здраве при работа (БЗР)
  • Модул 3: Процедури и дейности по осигуряване на безопасност и здраве при работа
  • Модул 4: Примерни документи на предприятието. Добри практики, анкети и тестове

За повече информация можете да се свържете с представителите на БСК в съответните региони.

Дата: 09.05.2022

Източник: БСК

Прочетено: 620