Дата: 24.08.2009

Източник: в. Класа

Прочетено: 3209

- Г-н Данев, в интервю за в. „Класа“ зам.-министърът на финансите Ана Михайлова коментира, че наесен у нас пристига мисия на МВФ, за да инспектира приходите и разходите в бюджета. Какво можем да очакваме от инспекцията на фонда?

- Нормално е МВФ да прави подобни посещения, особено на страна, която дълго време е била един от основните му клиенти. България е една от малкото държави с валутен борд и за тях е любопитно да разгледат как използваме успешно подобни инструменти. Те искат да проверят и прогнозите, които направиха през пролетта. Всяка страна, която има проблеми, е потенциален клиент на фонда и както ни е известно, МВФ търси своите. Експертите ще направят анализ на приходната част на бюджета и оттам ще дадат препоръки за разходите. Отдавна се забеляза рязко намаляване на постъпленията в хазната вследствие на икономическата криза. Освен това, когато говорим за приходната част, трябва да вземем предвид фактори като например намаление на цените - ако се направи анализ, ще се види, че тя намалява преди всичко от ДДС от внос. Внимателна експертиза от страна на фонда ще доведе до страничен поглед за състоянието на българската икономика.

- Преди около месец БСК лансира тезата, че препоръчва извършването на анализ и прогноза за развитието на бюджета, като в зависимост от резултатите - да се уточни необходимостта от воденето на разговори с международни финансови институции. Мислите ли, че страната има нужда от евентуално споразумение с МВФ?

- Ако се задържи нивото на резервите в страната както на фискалния, така и на валутния резерв, няма да е необходимо споразумение. Освен това в никакъв случай не трябва да подписваме подобно на предходното споразумение, защото това означава силна намеса в икономическата политика на страната. В момента България е данъчен остров, който при възстановяване на световната икономика ще привлече определена група чуждестранни инвеститори. Знаем, че миналата година навлязоха значителни капитали във всички сфери. Освен това под формата на спекулативни средства от банките-майки в недвижимия сектор бяха налети около 25 млрд. лв., които с разрастването на кризата бяха изтеглени. Така че България се нуждае от свеж финансов ресурс, който би било по-добре да дойде по линия на банките-майки и по пътя на привличането на чуждестранни инвестиции. Друг вариант е страната да емитира ценни книжа. Това обаче не пречи да се направят предварителни преговори с МВФ в случай на рязко влошаване на прогнозните резултати. Ако кризата започне да се развива W-образно, би било хубаво да сме имали предварителни уговорки с МВФ, за да можем да получим съфинансиране на икономиката.

- Според вас какво е състоянието на икономиката в страната? По последни данни на националната статистика спадът продължава да се задълбочава и за второто тримесечие той е 4,8%?

- Стопанската камара още м.г. предвиди подобен спад, но тогава никой не ни вярваше. Смятам, че той ще продължи не по-рано до пролетта на 2010 г. Отделно страната се намира в тежка ликвидна криза. Аз бих го обяснил: България е попаднала в низходяща ликвидна спирала. Факт е, че финансовата система няма средства, че лихвите по депозитите се повишават. Новата прогноза на финансовия министър Симеон Дянков за 6,5% спад до края на годината е много близка до реалността.

- При обявената “дупка” в бюджета от 2,5 млрд. лв. ще се наложи ли актуализация на бюджет 2009 г. и кога? Финансовият министър обяви, че правителството предприема съкращаване на планираните разходи до края на годината с 1,15 млрд. лв. Какво е вашето мнение за тази мярка?

- Категорично смятам, че не е необходимо да се актуализира бюджетът, защото е твърде късно. По-добре е да се пристъпи към подготовката на бюджет 2010. Мерките, които се взимат за ограничение на разходите и за събиране на приходите, на този етап биха могли да доведат до преодоляване както на ликвидната криза, така и на кризата в бюджета.