Дата: 25.08.2009

Източник: в. Стандарт

Прочетено: 2877

Според прогнози на БСК безработицата ще нарасне рязко до края на годината и това ще се задържи поне до април 2010 г. Затова ние апелираме да започне изграждането на т. нар. икономика на безработицата. Това се налага например от факта, че на улицата ще излязат хора, които имат кредити към банки - независимо дали ипотечни или други. Така финансовата система става силно засегната. Затова трябва да се мисли за общо оздравяване на икономиката, а не да се работи по сектори и по отделни мерки.


Едно от основните пера за разходите на държавата и на бизнеса, това са доходите на служителите. Тежестта на кризата трябва да се понесе от всички - както от финансовата система, така и от бизнеса. Така че ходовете на правителството за намаляването на доходите са съвсем нормални, ако не искаме да изцедим икономиката докрай.


Ние от БСК приветстваме подобна политика, която отговаря напълно на вижданията ни. В администрацията обаче все още не се наблюдава обвързване на приходите с разходите. Продължава "допълнителното материално стимулиране" от повишените такси, от повишението на санкциите и на глобите. Единственото преизпълнение на бюджета за шестмесечието е именно в тази част. Това е натиск на администрацията към бизнеса, след като самата администрация пише подзаконовите актове. В тях са предвидени от 25 до 75 на сто от събраните глоби като допълнително материално стимулиране за чиновниците. Тук имаме типичен конфликт на интереси, който в последните години за съжаление се разраства.


Минималната работна заплата просто трябва да се премахне, защото тя е едно наследство от социалистическата система. За съжаление в редица нормативни актове е залегнала като някакъв репер. Но в една модерна икономика никъде не се говори за минимална работна заплата, а за минимално почасово заплащане. Натискът от определени лобита да се вдига минималната работна заплата не е нищо друго, освен клатене на икономиката.


Що се отнася до увеличаването на осигурителните прагове за свободните професии, това предложение беше направено още на 1 януари т. г. от БСК. Ние дори сме на мнение ставката да стане 450 лв., за да няма кофинансиране от други заети в икономиката, които практикуват укриване специално на тези вноски.