21.11.2022

Целта от 1,5 градуса става още по-трудна за постигане. Европейската икономика ще изгуби от своята конкурентоспособност.

Вчера приключиха преговорите в рамките на Конференция за промените в климата COP27 в Шарм Ел Шейх, Египет. Размишлявайки върху решенията и процеса от последните две седмици, генералният директор на BusinessEurope Маркус Байрер заяви:

„Споразумението, постигнато в Шарм Ел Шейх, за съжаление не отговаря на очакванията, които европейската бизнес общност имаше за тази среща на върха. Докато преговарящите от ЕС сигнализираха готовността си да увеличат и без това много високата цел за намаляване на емисиите в ЕС до 2030 г., други страни не надхвърлиха амбициите си от Глазгоу, което направи целта от 1,5 градуса още по-трудна за постигане. В контекста на продължаващата енергийна криза това оставя Европа все по-изолирана и затруднява европейските предприятия да се конкурират в краткосрочен план. Въпреки че дългосрочната полза от енергийния преход остава несъмнена, в краткосрочен план търговските партньори на ЕС трябва да увеличат ангажиментите си, за да споделят по-равномерно тежестта.“

Ето какво още каза Маркус Байрер:

„Въпреки този все по-драматичен дисбаланс, ние признаваме, че е постигнат напредък по други важни теми. Решението да се създаде механизъм за справяне със загуби и щети е крайъгълен камък в процеса на UNFCCC. Неговият успех ще зависи от правилата за вноските и допустимостта, които трябва да бъдат определени. Надяваме се, че тази стъпка ще възстанови част от доверието, необходимо сред развиващите се нации, за да следват по-високите цели за смекчаване на въздействието върху климата. Текстовете относно международните пазари на въглеродни емисии (член 6 от Парижкото споразумение) дават основание за оптимизъм, че пълното пускане в действие най-накрая може да бъде възможно през следващите години или малко след следващата годишна конференция COP, въпреки че все още ще трябва да бъдат разгледани много процедурни въпроси. Сега е важно в ЕС да получим повече яснота относно това дали и как ще се ангажираме на тези пазари.“

„Погледнато като цяло обаче, COP27 едва успя да избегне отстъпване от това, което беше договорено в Глазгоу. Сериозността на климатичните въздействия навсякъде около нас трябва да служи като добро напомняне за неотложната необходимост всички страни да работят за постигането на по-добри резултати".

Дата: 21.11.2022

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 410