14.03.2023

Относно предложението за реформа на пазара на електроенергия в ЕС, генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Байрер заяви:

„Предложението на Европейската комисия е стъпка в правилната посока. BusinessEurope приветства целта на Комисията да подкрепя дългосрочните договори. Това позволява повече възможности за хеджиране за компаниите и намалява влиянието на колебанията в цената на газа върху потребителските цени. Смекчаването на въздействието на високите цени на газа е предпоставка за конкурентоспособност.

Енергийната криза показа, че достъпът до изобилна, достъпна и чиста енергия не е даденост. ЕС се нуждае от ориентиран към бъдещето пазар на електроенергия с ясни дългосрочни сигнали за инвестиции, за да постигне амбициозните европейски цели в областта на климата и в същото време да гарантира сигурност на доставките. Комисията трябва да направи всичко възможно, за да поддържа и привлича високоефективна, нисковъглеродна индустрия в Европа.

От решаващо значение е всички съществуващи пречки пред споразуменията за закупуване на енергия (PPA) да бъдат бързо премахнати. PPA могат да допринесат както за намаляване на нестабилността на цените за потребителите, така и за гарантиране, че потребителите купуват енергия с профили, подходящи за техните нужди. Договорите за разлика (CfD) могат да играят важна роля за осигуряване на достатъчно инвестиции за декарбонизирано производство. Предложената рамка за CfD трябва да бъде анализирана задълбочено.“

Дата: 14.03.2023

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 238