20.06.2023

Коментирайки предложенията на Европейската комисия за преглед на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021-2017 г. и пакет за набиране на допълнителни собствени ресурси, генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Байрер заяви:

Дългосрочният бюджет на ЕС трябва да бъде достатъчно адекватен, за да отговори на общите предизвикателства. По-високата от очакваната инфлация намали в реално изражение размера на бюджета на ЕС, договорен през 2020 г., и също така е важно ЕС да разполага с ресурси, за да подкрепи правилно Украйна.

Все пак, преди да увеличим бюджета, трябва да се стремим към подобряване на ефективността на разходите на ЕС, включително чрез използването на финансови инструменти. От решаващо значение е да се гарантира, че всички предложения за набиране на допълнителни средства за бюджета на ЕС нямат неблагоприятно въздействие, пряко или непряко, върху разходите на компаниите и инвестиционните стимули.“

Дата: 20.06.2023

Източник: BusinessEurope

Прочетено: 277