Дата: 09.03.2006

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3189

 

Зам.-председателят на БСК Камен Колев участва в регионален форум на тема “Корпоративна социална отговорност за МСП в Централна и Източна Европа” в Загреб, Р Хърватска, на 9 и 10 март 2006 г.

Форумът е организиран от UNIDO, съвместно с правителствата на Хърватска и Унгария.

Сред дискутираните въпроси са:

  • Как малките и средните предприятия прилагат, оценяват и отчитат социално отговорните бизнес практики?
  • Как публичният сектор може да подкрепи такива начинания?
  • Как даден регионален подход може да допринесе и подпомогне разпространяването на ноу-хау и оказване на експертна помощ при внедряване на принципите на КСО в малките и средните предприятия?

Стремежът на правителствата в страните от Централна и Източна Европа е да се подготвят и обединят в политиките си в съзвучие с изискванията на ЕС. Корпоративната социална отговорност (КСО) е една от тези особено важни политики на ЕС.

През 2004/2005 г. UNIDO  започна пилотен проект по корпоративна социална отговорност в Хърватска. Въз основа на хърватския опит, останалите правителства от региона поискаха от UNIDO да разширят програмата за КСО и в другите страни от региона – Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Румъния, Сърбия и Черна гора, Словения.