Дата: 29.09.2009

Източник: darikfinance.bg

Прочетено: 2615

Препоръчаните от Икономическия и социален съвет мерки за активизиране на пазара на труда ще дадат на бизнеса глътка въздух в условията на криза и ще спомогнат за запазване на квалифицираната работна ръка, докато пазарите се стабилизират. Така председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев коментира за Дарик представения днес документ. Данев оцени предстоящото намаляване на осигурителната тежест като шанс за бизнеса да запази работни места и възможност да се преструктурира, така че да стане по-конкурентоспособен.

Председателят на стопанската камара определи като приоритетни мерките, насочени към младите българи до 29 годишна възраст, тъй като сред тях има много неграмотни и немотивирани да работят и учат, а безработицата се увеличава тенденциозно. Ролята на бизнеса според Божидар Данев.

Бизнесът може да стимулира този, в който вижда потенциал за ръст на този бизнес. Млади хора, които са предприемчиви, които са дисциплинирани, ще получат стимула чрез заплащането. Но те не могат да се грижат за поколението, което донякъде вследствие възможностите, които му се дадоха, има негативно отношение към образованието, коментира Данев.

Според анализа на икономическия съвет на трудовия пазар има нова категория безработни – висококвалифицираните и българските емигранти. Българските емигранти, които са натрупали средства на основата на едни проспериращи икономики, би трябвало да вложат тези средства и да поемат риска да образуват собствен бизнес. Не е необходимо съществуващият бизнес непременно да им осигури работа, изложи визията си Данев.