Дата: 05.10.2009

Източник: БСК

Прочетено: 3520

В писмо на Съюза на пивоварите в България до председателя на БСК Божидар Данев се казва:

От името на Съюза на пивоварите в България и на пивоварите на Европа Ви благодарим за подкрепата по време на заседанието на Европейския икономически и социален комитет (EESC), състояло се през тази седмица. Вашият авторитет и съществената Ви роля в дискусиите и оформянето на окончателното становище по приоритетите на Европейската стратегия за намаляване вредите от алкохола се оценяват изключително високо, както от европейските ни партньори, така и от българската бирена индустрия. Ние считаме, че благодарение на Вашите действия, подкрепата, която се дава на саморегулацията на търговските комуникации за намаляване на вредите от злоупотребата с алкохолни напитки и последващото развитие на инициативите на Европейския форум за алкохол и здраве, ще дадат позитивни резултати и ще спечелят доверието на социалните партньори в рамките на ЕЕSC. Уверени сме, че това е единственият път да се постигнат ефективни политики, в които бизнесът е страна във вземането на решения и участник в превантивни и образователни инициативи с всички заинтересовани институции и лица.

Използваме възможността, за да уверим Вас и другите участници в ЕЕSC, че българските пивовари изключително сериозно приемат и изпълняват ангажиментите си в защита на обществения интерес с въведените си саморегулаторни правила за отговорен маркетинг и реклама, прилагайки най-високи стандарти, признати от Европейския форум за алкохол и здраве като добра практика.

Още веднаж Ви благодарим и се надяваме, че и в бъдеще ще имаме възможност заедно да отстояваме интересите на отговорния бизнес и да утвърждаваме добрата репутация и социална активност на пивоварната индустрия.

С най-добри чувства и пожелания за успешна дейност,

Владимир Иванов - Председател на СПБ
Ивана Радомирова - Гл. секретар на СПБ