Дата: 20.11.2009

Източник: БСК

Прочетено: 2979

Проучване на основните промени в производството, заетостта, трудовите разходи и ефективността на труда в българската промишленост през периода 1997-2008 г. бе представено днес на работен форум в БСК. Проучването е изготвено от екип на Българската стопанска камара с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт”.

Форумът бе официално открит от зам.-председателя на БСК Димитър Бранков и от зам.-министъра на труда и социалната политика Христина Митрева.

В прикачените файлове са публикувани пълен текст и резюме на проучването, както и пълен текст на предходното проучване по темата, касаещо периода преди 1997 г.