Дата: 24.08.2006

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2283

 

От гледна точка на бизнеса най-голям интерес представлява оценката на действията на Правителството в следните области:

  • евроинтеграцията;
  • макроикономиката и бизнес-климата;
  • усвояване на финансирането от ЕС.

В мониторинговия доклад от м.май България не успя да получи потвърждение на датата за приемане в ЕС въпреки, че бяха приети нужните закони. Считам, че на базата на разработените мерки от правителството за отстраняване на “червените” зони в доклада се отбелязва нужния напредък за гарантиране на присъединяването на страната през 2007г.

В областта на икономиката се поддържа относително висок ръст на БВП, стабилен размер на чуждестранни и местни инвестиции, ръст в потреблението на енергоресурси, контролирана инфлация и спад в безработицата. Значителното нарастване на отрицателното търговско салдо е единственият макроикономически показател, будещ безпокойство. Намалението на осигурителната тежест с 6 пункта през 2006 рязко подобри бизнес климата и запази осигурителните приходи, като доведе до увеличение на броя на осигурените лица (и, съответно - редуциране на сивата икономика) и нарастване на работните заплати. Остават съмнения за ефективното регулиране на монополните услуги, чиито цени значително се повишиха и се очаква да подържат инфлацията над очакваната. Административният апарат беше рязко раздут без осезаем напредък в подобряване на качеството на административното обслужване и ограничаване на корупционните практики. Закъснява въвеждането на електронното правителство. Бизнесът остава изолиран при реализация на инфраструктурни проекти чрез публично-частно партньорство.

Продължава забавянето на усвояването на предприсъединителните фондове – най-сериозно на ИСПА, с договорено едва 20% от възможното финансиране, но така също и на САПАРД, където в момента се усвояват средствата за 2004 г. Закъснява подготовката на администрацията за финансирането от структурните фондове, изграждането на административния капацитет, което влече след себе си и неподготвеност на бизнеса и общините с подготовка на проекти за финансиране. 

В заключение, изминалата първа година от управлението на настоящото правителство продължи постигнатата политическа и финансова стабилност, придвижи страната към членство в ЕС, осигури стабилно развитие, без обаче да се наблюдава решителен скок в посока на ускоряване на растежа и подобряване на бизнес средата.

Автор: Камен Колев, зам.-председател на БСК