29.04.2010

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев и председателят на Българска стопанска камара Божидар Данев прерязаха заедно лентата на новооткрития Национален център за ограничаване и превенция на неформалната икономика „Икономика на светло" днес в АИКБ. Центърът се открива в рамките на проект, изпълняван от АИКБ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Кръстник на центъра стана Божидар Данев - председател на БСК, който сподели, че това е продължение на съвместната инициатива на БСК и АИКБ срещу сивата икономика - „На светло" (www.nasvetlo.net), осъществена през 2007 г.

Националният център „Икономика на светло" и неговите девет регионални звена, разположени в цялата страна, ще осигуряват единност в усилията за ограничаване на сивата икономика, като си сътрудничат с всички заинтересовани страни, ще събират сигнали и предложения на основата на извършени социологически проучвания, вътрешнофирмени одити и експертни анализи, ще поддържат изчисляването на Композитен Индекс за диагностика и измерване на риска от наличие на неформална икономика.

По време на откриването на центъра министър Младенов сподели, че сивата икономика нанася вреди на цялото общество и на държавата. От подобна устойчива структура, каквато е Националният център „Икономика на светло", и от трайните му усилия за ограничаване и превенция на неформалната икономика ще спечели бизнесът, икономиката като цяло и хората. Министерството на труда и социалната политика ще следи отблизо процеса и изпълнението на проекта, допълни министър Младенов, като същевременно с общи усилия ще се търси най-правилния път за борба със сивата икономика.

В своето изказване, председателят на управителния съвет на АИКБ Васил Велев се спря на системните усилия, които Асоциацията е полагала за противодействие на сивата икономика, тъй като тя поставя в неравни условия легалния бизнес. Около 30 % са укритите доходи в сивия сектор, което означава 10 милиарда лева по-малко приходи в бюджета, подчерта Васил Велев.

Повече информация за работата на НЦ „Икономика на светло" може да получите на тел. 963 37 52, www.bica-bg,org, както и на горещата телефонна линия 0800 123 58.

Дата: 29.04.2010

Източник: БСК

Прочетено: 4961