05.10.2006

„Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес" е новото наименование на Българската стопанска камара

Българската стопанска камара променя името си на „Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес”. Това решиха делегатите на проведеното днес, 5 октомври 2006 г., извънредно Общо събрание на организацията. Равностойното изписване на наименованието на английски език ще бъде «Bulgarian Industrial Association – Union of the Bulgarian Business”.

Промяната на името се налага по препоръка на „UNICE – Конфедерация на европейския бизнес”, чийто член е БСК от м. януари 2000 г. Подобна препоръка UNICE отправи към всички свои организации-членки през пролетта на 2006 г. и цели синхронизиране на наименованията на членовете с това на Конфедерацията.

UNICE е най-големият бизнес съюз в ЕС, признат за представителен пред Европейската комисия и участващ в нейната работа чрез различни работни групи и комитети. Конфедерацията практически участва в разработването на нормативната база в икономическата сфера на европейско равнище. UNICE обединява 39 бизнес и работодателски организации от 33 европейски страни и представлява повече от 20 млн. фирми. UNICE стартира своята дейност през 1958 г., като наследник на създадения през 1949 г. Съюз на европейските индустриални федерации (CIFE).

Чрез членството си в този най-мощен европейски бизнес съюз „БСК - съюз на българския бизнес” има възможност, не само да получава своевременно информация относно актуалните проблеми, тенденции и дискутирани теми в рамките на европейските институции, но и да прокарва интересите на българския бизнес в Европа чрез участието на нейни представители в работата на UNICE.

Стъпка към единното представителство на българския бизнес пред Европа беше направена преди няколко дни, когато „БСК – съюз на българския бизнес”  осъществи т.нар. разменно членство с две други български бизнес организации – Асоциацията на индустриалния капитал в България и Конфедерация „Съюз на българската индустрия”. Сливането на членските маси на тези три организации предполага нови задачи и отговорности пред тях, особено в контекста на предстоящото пълноправно членство на страната ни в ЕС. Част от тези задачи са свързани с насърчаването и подкрепата на браншовите организации за създаване на нови и развиване на вече съществуващи техни контакти със сродни международни структури.

Делегатите на проведеното днес Общо събрание на „БСК – съюз на българския бизнес” одобриха промени в Устава на организацията, според които съставът на Изпълнителното бюро на Камарата се разширява до 13 души.

На проведено непосредствено след Общото събрание заседание на Управителния съвет на „БСК – съюз на българския бизнес” бяха избрани нови трима членове на Изпълнителното бюро, както следва:

 1. Антон Петров – управител на „Виохалко” за България, член на директорските бордове на „София мед” АД и „Стомана индъстри” АД.
 2. Щефан Шишковиц – председател на УС на „ЕВН-България” ЕАД
 3. Камен Колев - зам.-председател на БСК - съюз на българския бизнес

Останалите членове на ИБ на БСК са, както следва:

 1. Божидар Данев – председател на БСК - съюз на българския бизнес
 2. Георги Шиваров – зам.-председател на БСК - съюз на българския бизнес
 3. Дикран Тебеян – зам.-председател на БСК - съюз на българския бизнес
 4. Петър Денев – главен секретар на БСК - съюз на българския бизнес
 5. Лъчезар Цоцорков – „Асарел Медет” АД
 6. Филип Ромбаут – „Агрополихим” АД
 7. Валентин Захариев – „Интертръст” ЕАД
 8. Радосвет Радев – Дарик радио
 9. Сашо Дончев – „Овергаз инк” АД
 10. Величко Александров – „ИТА холдинг” АД

Дата: 05.10.2006

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2639