Дата: 27.10.2006

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2316

По предложение на Икономическия и социален съвет на Р България, Министерският съвет на Р България, на свое заседание на 26 октомври т.г., определи членовете на Европейския икономически и социален комитет от българска страна. Това са:

  • председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев,
  • заместник-председателят на Икономическата комисия към Българския съюз на частните предприемачи „Възраждане” Любомир Хаджийски
  • изпълнителният директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Адриана Тошева,
  • изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Милена Ангелова,
  • председателят и заместник-председателят на КНСБ Желязко Христов и Пламен Димитров,
  • вицепрезидентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов и Веселин Митов – завеждащ отдел „Международна политика” в КТ „Подкрепа”,
  • членът на Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива проф. Нансен Бехар,
  • представителите на Националния съвет за хората с увреждания - Пламен Захариев, на Демократичния съюз на жените - Донка Соколова, и на Българската асоциация на фермерите - Людмила Тодорова.