25.10.2010

Работодателите ще се обърнат към омбудсмана и главния прокурор, ако национализацията на професионалните пенсионни фондове бъде гласувана, защото подобно действие е в нарушение на конституцията на България. Това стана ясно от съвместната пресконференция на шестте национално представителни организации на работодателите, сред които е и Българската стопанска камара.

Благодарение на Дарик радио ви представяме част от изказването на Божидар Данев на срещата с медиите:

 „Има 230 000 сключени договора между лица и професионалните фондове. Чл. 4 на Конституцията на България: (1)Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната. (2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество." - бел. ред.). Не се ли нарушава и друг конституционен принцип - правото на собственост и наследяване? Не се ли нарушава европейската харта за основните права и свободи? Нарушен ли е принципът за неприкосновеност на частната собственост? - чл. 17, ал.3 (чл. 17, ал 3 от Конституцията: „Частната собственост е неприкосновена." - бел. ред.).

При прехвърлянето- забележете - на индивидуални партиди от девет фонда в солидарен фонд не сме ли изправени пред принудително отчуждаване на собственост? Съгласно чл. 17 ал. 5 това може да стане с предварително и равностойно обезщетение (чл. 17, ал. 5 от Конституцията: „Принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само въз основа на закон при условие, че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение." - бел. ред.)".

Сривът на фондовата борса от последната седмица показва как ще се отрази върху бизнеса национализацията на професионалните пенсионни фондове, коментираха представителите на шестте работодателски организации.

Дата: 25.10.2010

Източник: БСК

Прочетено: 3578