Дата: 23.11.2010

Източник: БСК

Прочетено: 2231

На 23 ноември 2010 г., в Любляна (Словения) се проведе заключителната конференция на международния проект за преструктуриране в строителната индустрия (RIBI), на тема „Мерки за преструктуриране и примери за запазване на строителния сектор в страните от Централна и Източна Европа.

Конференцията беше открита от Генералния секретар на словенската работодателска организация (ZDS), последвано от изказване на Министъра на околната среда и пространственото планиране на Словения.

В конференцията взеха участие представители на Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес и на Камара на строителите в България. Представител на КСБ направо кратко представяне на предприетите мерки за намаляване на отрицателните последици от икономическата криза, които засегнаха силно строителния сектор в България през последните 2 години.

Проектът за преструктуриране в строителната индустрия (RIBI) се финансира от Европейската комисия. Едногодишният проект започна през декември 2009 година и ще приключи в края на 2010 година.

В RIBI участват работодателски организации от България (Българска стопанска камара и Камара на строителите в България), Македония (Конфедерация на работодателите), Хърватия (Хърватската асоциация на работодателите), Германия (Федерация на германската индустрия BDI), а водещият партньор е Асоциацията на работодателите от Словения, подкрепяна от Камарата на строителството и производството на строителни материали в Словения.

По време на проекта бяха проведени национални семинари в България, Македония, Словения и Хърватска, на които бяха поканени лектори от Федерацията на германската индустрия (BDI), както беше организирано и учебно посещение за представители на строителния сектор от тези страни в Берлин, Германия.

Предстои да бъде публикувана и брошура по проекта на български език, в която ще бъде обхваната ситуацията в строителния сектор в различните страни. Публикацията ще бъде на разположение за членовете на БСК безплатно.