Дата: 20.12.2010

Източник: Дарик радио

Прочетено: 2502

Водещ: Сега в ефира на Дарик радио ще оповестим данните от шестото поред годишно анкетно проучване на Българската стопанска камара (БСК) за отминаващата 2010 година и разбира се, изследване, очертаващо очакванията и тенденциите на българския бизнес за следващата година - доколко кризисна е била 2010-та и доколко се очаква да се преборим, надявам се, с кризата през следващата година. Само три акцента - 47 на сто от представителите на бизнеса определят 2010 година като неуспешна, 21 процента смятат, че няма разлика с предходната година, а 32 процента твърдят, че изтичащата година е била успешна за тях. Струва ми се достатъчно висок процент. Сега на пряката ни телефонна линия е председателят на БСК г-н Божидар Данев. Добро утро, г-н Данев.

Божидар Данев: Добро утро.

Водещ: Откроихме в началото три от акцентите в шестото годишно анкетно проучване на БСК, но според вас какви са основните изводи от това изследване?
 

Божидар Данев: Вие цитирате едни доста любопитни цифри, които казват, че като че ли има доста противоречиво мнение у бизнеса каква е била 2010 година. Не може 47 на сто да твърдят, че тя е била неуспешна, а един немалък процент - 32 на сто, да твърдят, че е успешна годината. Това означава, че неуспешна е годината за този бизнес, който е бил спекулативен през последните години и в момента икономическата криза го притиска. А тези, които са разчитали на дългосрочни позиции, които са планирали правилно своите инвестиции - 32 процента, смятат, че годината 2010 е успешна. Това показва, че донякъде кризата има и оздравителен характер, защото ликвидира спекулативния бизнес и дава шанс на бизнеса, който има дългосрочен стратегически характер на развитие да намери своето място в тази кризисна ситуация. Това е много характерно за България за това, че през последните десет години, знаете, България на основата на спекулативната вълна разви един доста сериозен ръст на икономиката си. За голямо съжаление се оказа, че този ръст на икономиката не е здравословен.
 

Водещ: Значи правилно прави впечатление, защото ние в медиите сме свикнали да говорим за отминаващата година пък и за 2009 година като за много тежки за българския бизнес и така нататък и разбира се не сме нещо по-различно от основния икономически фон в света, но ето тези 32 процента идват като добър контрапункт.
 

Божидар Данев: Това е добър контрапункт и това означава, че е крайно време ние да започнем да лекуваме отрасловата деформираност в страната, която беше натрупана през последните десет години и тази отраслова деформираност доведе до факта, че действително спадът в българската икономика е значително по-голям от този в други икономики в Европа. Освен това може би не е известно на масовия ваш читател, че когато говорим включително за загуба на работни места, когато говорим за безработица никой не споделя становището, че България е на трето място по загуба на работни места в Европа след Гърция и Испания. Тоест България е загубила част от работните места именно поради това преструктуриране, което се очаква и което е резултат от отрасловите деформации, които имаме през последните години, и отново подчертавам този нездравословен ръст, който беше спекулативен ръст в рамките на българската икономика.
 

Водещ: Тоест като че ли очакваме 2011 година да бъде по-рационална?
 

Божидар Данев: Естествено. Забележете в момента ако говорим за някакъв спад в скоростта, с която потъвахме, защото през 2009 година ние потъвахме с една доста голяма скорост, около 6 процента, а тази година спадът ще бъде може би около 0,4 на сто, тоест намаляваме темпото на потъване за сметка на работата на промишленото производство, тоест там, където като че ли няма тези спекулативни тенденции. Така че България стъпва на икономика, която се създава и гръбнакът на бъдещото отраслово развитие, така че да можем да участваме равномерно и равноправно в европейското разделение на труда.
 

Водещ: Една много интересна оценка на българския бизнес виждаме в изследването на Българската стопанска камара като че ли политическа и съвпадаща с общественото мнение, защото регистрират за първи път социолозите 51 процента неодобрение към управляващите, а в изследването сте попитали анкетираните как оценяват антикризисните действия на правителството и според 39 процента те са по-скоро неуспешни, а според 29 на сто - неуспешни.
 

Божидар Данев: Да, според мен правителството не успя през тази изминала година да подпомогне бизнеса. Като че ли всички негативи от кризата бяха прехвърлени върху бизнеса. Бяха прехвърлени и върху заетите в икономиката. Вижте да кажем Германия, Франция, които сега в момента регистрират най-големия си ръст на БВП, с какви сериозни мерки подпомогнаха преди всичко бизнеса. При нас още повече, бизнесът дори беше леко понатиснат със забавянето на плащанията. Дори сега ние имаме сигнали, че и в края на тази година започва отново да се забавя връщането на ДДС. Така че ако направите един внимателен прочит на антикризисните мерки, ще видите, че тази си част от антикризисните мерки, които бяха в полза на бизнеса, не се изпълниха. Изпълниха се само тези, които бяха със социална насоченост, тоест като че ли по-скоро правителството прави един реверанс към избирателите, отколкото пред бизнеса, който гарантира успешното развитие на икономиката и оттам, разбира се, създаването на основа, база за проспериране на цялото население.
 

Водещ: Интересни са данните за това какви и в какво са инвестициите на българския бизнес. 48 процента са вложили в обучение на персонала, а 47 процента в машини и съоръжения.
 

Божидар Данев: В условия на криза има стъписване. Както виждате, дори намеренията за инвестиции са твърде плахи. За мен и 2011-а няма да бъде особено бурна инвестиционна година. Може би трябва да свържете този анкетен въпрос с размера на необслужваните кредити, намаляването на банковото кредитиране. Това е всичко стъписването на бизнеса от кризата, ограничаване на инвестиционните намерения, за да може все пак да се прогнозира достатъчно добре пазарът, за да могат да бъдат обслужвани тези кредити. И ако това е свързано и с едно.. . от еврофондовете, нарастване и на междуфирмената задлъжнялост, тоест като че ли в самата икономика няма инжектирана ликвидност, няма налични средства, дали по линията на европейските фондове, дали по линия на финансирането по обществени поръчки, дали по линията на банковото кредитиране, тоест намаляването на ликвидността в българската икономика е основна спирачка бих казал в докирането на очакваните резултати, които очакваме за възстановяване през 2011-а и 2012 година. И смятам, че 2011-а все пак ще бъде и година, в която ще се преосмислят инвестиционни намерения.
 

Водещ: Оптимистични ли са очакванията или реалистични?
 

Божидар Данев: Има определен оптимизъм. Хората се умориха от песимистични възгледи. Като че ли има умора в това отношение всички да прогнозираме едно негативно развитие. Разбира се, сигналите, които идват от Европа, не са от най-положителните и най-оптимистичните, защото да не забравяме, че икономиката на България вече по един или друг начин е много тясно свързана с икономиката на Европа. Дали сигналите от еврозоната, стабилността на еврото, дали проблемите в някои от страните, свързани също с влошената ликвидност в тези страни, ще определят това бих казал настроение в България, че бихме могли да преживеем и 2011-а, за да може да стъпим през 2012 година на един сериозен ръст. Но да, оптимисти са, защото пак казвам, българският бизнес се умори да очаква промяна на условията в страната ни. И този въпрос, ако го свържете с това, че всички анкетирани за съжаление смятат, че условията в страната са се влошили. Около 58 процента смятат, че условията за бизнес са се влошили, а 30 на сто, че са останали без промяна, тоест почти никой не смята, че условията за бизнес в страната са се подобрили, което е доста стресиращо. Така че този оптимизъм донякъде като че ли няма основания.
 

Водещ: И да завършим с един много интересен факт от вашето изследване. За първи път в тази анкета на БСК данъчната администрация печели първа позиция по одобрение? Това е интересно.
 

Божидар Данев: Това е може би продукт на усилията на НАП бързо да възстановява данъчния кредит, който знаем, че до септември беше в едни чудесни размери, тъй като знаете, че в момента икономиката се движи само и основно на индустриалното, промишленото производство и износа, който има страната, бързото връщане на данъчния кредит позволи хората да смятат, че данъчната администрация започна да си върши добре работата. Но сигналите, които имаме от последните седмици на месец декември, могат да накарат много от хората да преоценят това свое виждане. Но е показателно, че вече данъчната администрация печели адмирациите на бизнеса, ако продължи да работи по този начин и през 2011 година.
 

Водещ: Благодаря ви, г-н Данев. Председателят на БСК Божидар Данев в коментар на шестото годишно изследване на БСК засъстоянието на бизнеса през тази година и очакванията през 2011 година - доста интересно изследване, което беше представено първо в ефира на Дарик радио.

 

Звуков файл от участието на Божидар Данев в Дарик радио можете да чуете ТУК