Дата: 08.06.2011

Източник: Инвестор

Прочетено: 2342

Трябва да се мисли как ще се отразят високите цени на електроенергията от ВЕИ на доходите на гражданите и на конкурентоспособността на бизнеса, каза зам.-председателят на БСК

Енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е необходима, но трябва да разглеждаме развитието на този сектор както от позицията на инвеститорите, така и от позицията на потребителите - гражданите и другите сектори на икономиката.

Това беше основната теза в презентацията на зам.-председателя на Българска стопанска камара (БСК) Камен Колев по време на състоялия се Клуб Investor.bg на тема "Развитие на ВЕИ в България - инвестиции, възможности, поглед от различни страни".

Основният въпрос е да се намери балансът на обществено приемливите разходи, съчетаващ интересите на производители на ток от ВЕИ и на потребителите му, подчерта зам.-председателят на БСК.

Трябва да се има предвид, че пазарът на електроенергия у нас още не е либерализиран, т.е. няма пазарни лостове, които да "бутат" цените на тока надолу, отбеляза Колев. По думите му, сега и в бъдеще трябва да се мисли как ще се отразят високите цени на електроенергията от вятър и слънце на доходите на гражданите и на конкурентоспособността на бизнеса.

вж. Презентацията на К.Колев в прикачения по-долу файл!