Дата: 16.04.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2244

Зам.-председателят на БСК Камен Колев участва в традиционната среща на правителството с Европейската кръгла маса на индустриалците.

Участващите във форума ръководители на големи европейски фирми поставиха пред българския министър-председател въпроси за повишаване ефективността и бързината на вземане на решения от страна на съдебната система, а също така и на администрацията. В отговор, г-н Станишев заяви, че Правителството не може пряко да влияе върху дейността на съда, но задача на управляващата коалиция е да създаде максимално добро законодателство, което да влияе и върху начина на работа на съдебната система. Премиерът посочи, че вече са учредени областните административни съдилища, което ще улесни решаването на много административни случаи.
 
Европейската кръгла маса на индустриалците обединява компании, инвестирали в страната ни, и диалогът с тях е много полезен за двете страни, коментира министър-председателят. „Правителството казва какво е свършило и какви са намеренията му, а компаниите поставят своите конкретни въпроси. В резултат на този диалог нещата вървят и аз мисля, че това е много важно за нашето икономическо развитие”, посочи премиерът Станишев. Той определи 2006 г. като много успешна за България с двойно увеличаване на преките чуждестранни инвестиции. За нас е важно да поддържаме тази тенденция, каза премиерът и допълни, че кабинетът винаги е открит за диалог с компании - сериозни инвеститори в страната ни.