Дата: 26.09.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3678

Пазарът на труда има ключово значение за стабилността на икономиката, за общественото и социалното развитие на страната, за равнището и качеството на живота. Обществено-икономическата база за неговото развитие е кумулативен резултат от доброто функциониране на системите в редица сфери - демография, здравеопазване, образование, пенсионна система, бизнес климат, вкл. административно обслужване.

Това каза на пресконференция днес изпълнителният председател на БСК Божидар Данев, който представи аналитична разработка за състоянието и тенденциите на българския трудов пазар, както и предложения на камарата за реформи, целящи стабилизиране и развитие на пазара на труда.

Божидар Данев припомни, че пазарът на труда е една от областите, посочени в доклада на Съвета на Европейския съюз, с необходимост от реформа. Той сподели, че БСК вече е представила на вниманието на изпълнителната и законодателната власт своите предложения в областта на образованието, здравеопазването и пенсионната система. Предстои в рамките на около месец камарата да представи и вижданията си по подобряване на бизнес средата и повишаване ефективността на публичните финанси.

Според изпълнителния председател на БСК, прогнозираната втора вълна на световната криза е възможно да окаже нови негативни ефекти върху пазара на труда в България. Необходимо е превантивно да се търсят подходящите краткосрочни (неотложни) и дългосрочни (до 2020 г.) решения, за да се минимизира това въздействие.

„Българската икономика е малка и отворена, действа в условия на парична рестрикция в рамките на възприетия през 1997г. Паричен съвет. Налице са и огромни контингенти от неграмотни, с ниско образование и квалификация, обезкуражени лица, оказващи влияние върху равнището на трудовите доходи и социални плащания. По такъв начин дори и слаби сътресения в европейския или световния пазар провокират негативни контракции и оставят дълбоки следи върху перспективите за възстановяване и развитие. Трудовият пазар е силно инерционен, стагнира или се възстановява със значителен времеви лаг след проявите на финансовите и икономически фактори.", каза още Божидар Данев.

С материалите от днешната пресконференция можете да се запознаете от прикачените по-долу файлове!