03.05.2007

24 сигнала за нередности постъпиха още в първия ден след стартирането на инициативата "На светло"

Само за два часа след стартирането на инициативата "На светло" чрез формата за обратна връзка в сайта www.nasvetlo.net постъпиха 24 сигнала за нарушаване на данъчното и осигурителното законодателство. Този факт още веднъж доказва голямата обществена необходимост от предприемането на мерки за извеждане на сивата икономика на светло.

Сигналите се отнасят за търговски обекти и фирми в цялата страна, като само един от тях е анонимен. В огромната част от случаите става въпрос за неплащане на осигурителни вноски, както и за неиздаване на касови бележки.

Инициаторите на "На светло" стартират проучването на всеки от подадените сигнали, като се търси съдействието и на компетентните контролни органи.

При констатиране на нарушения своевременно ще се подава информация в сайта на инициативата и чрез медиите.

Междувременно, постъпват и множество писма с предложения за механизми за извеждане на сивата икономика на светло. Информацията се обобщава и периодично ще се допълва в специализираната рубрика в www.nasvetlo.net .

Дата: 03.05.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2761