08.05.2007

През първите пет дни след старта на инициативата „На светло” постъпиха 47 сигнала за нарушения

През първите пет дни след старта на инициативата „На светло” постъпиха общо 47 реални (неанонимни) сигнала за нарушаване на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство.

Най-голям (32 бр.) е броят на сигналите, според които работниците се осигуряват върху минимална заплата или минимален осигурителен праг, а в действителност получават много по-високи доходи от трудовата си дейност. На второ място по вид на сигнала (9 бр.) се нареждат тези за неиздаване на касови бележки и др. платежни документи или документи с невярно съдържание. По четири сигнала постъпиха за наемане на работници без трудови договори (респективно – без осигуровки) и за неизплатени начислени заплати и осигуровки. (Забележка: Броят на сигналите надхвърля 47, тъй като някои от писмата съдържат информация за повече от едно нарушения).

Разбивката по икономически сектори изглежда така: 15 сигнала са срещу фирми, занимаващи се с производство на различни изделия (ел.техника, обувки, печатни материали, хранителни продукти, софтуер и др.), 12 от сигналите се отнасят до търговски обекти и заведения за хранене (най-вече за неиздаване на платежни документи); 6 сигнала са за фирми, занимаващи се с охранителна дейност (най-често за деклариране на нереално ниски възнаграждения), по 3 сигнала са получени за фирми в сферата на туризма и на транспорта, по два сигнала – за строителството и за телекоминукациите, и по един сигнал за добивната промишленост, консервната промишленост, куриерски услуги, стоматология.

По отношение на регионалното разпределение, най-много (22 бр.) са сигналите, отнасящи се до фирми в гр. София. Следват 5 сигнала за фирми в Пловдив, 4 – за Плевен, 3 – за Варна, по два – за Бургас, Несебър и Перник, и по един сигнал за Асеновград, Добрич, Кричим, Попово, Разград, Раковски, Русе, Ст. Загора, Троян, Хасково и Шумен.

За проверката на 32 от сигналите е потърсено съдействието на Националната агенция по приходите (НАП). Пет сигнала са изпратени на Главната инспекция по труда (ГИТ), а 10 сигнала едновременно се проверяват от НАП и от ГИТ, поради комплексността на декларираните нарушения.

Прави впечатление, че огромната част от сигналите, отнасящи се до деклариране на много по-ниски от реалните трудови възнаграждения, са подадени от лица, влизащи в една от следните категории:

  • жени, в отпуск по майчинство, които установяват, че обезщетението им е според осигурителния доход, а не според реалното възнаграждение;
  • работещи, получили от НОИ обезщетения за временна нетрудоспособност (т.нар. болнични), изчислени върху дохода, на който са били осигурени от работодателя, т.е. много по-нисък от реалния;
  • хора в предпенсионна възраст, които се притесняват от опасността да получат нереално ниски пенсии.

Дата: 08.05.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2677