Дата: 07.11.2011

Източник: в-к "Сега"

Прочетено: 3425

МВР работело отлично? Тогава защо в частния охранителен сектор има близо 200 000 души?, пита изпълнителният председател на БСК Божидар Данев

Божидар Данев е завършил Техническия университет в София, след което работи в Института по кибернетика към БАН. Защитава дисертация по управление на социално-икономически системи. Специализира в Университета в Хановер, а след това чете лекции в Германия, Швейцария, Италия, САЩ, Великобритания и др. След завръщането си в България през 1980 г. постъпва на работа в Българската индустриална стопанска асоциация (БИСА, днес - БСК). През 1991-1997 г. е директор на Софийската фондова борса, а през 1993 г. е избран за председател на БСК. Член е на съвета на директорите на "Интерлийз", "Солвей Соди", Индустриален холдинг "България" и др. от 2011 г.

- Г-н Данев, на заседанието на МС миналия понеделник военният министър Аню Ангелов обвини БСК и вас лично, че от години водите несправедлива война срещу привилегиите на военни и полицаи. Според него тези категории взимат по 20 заплати при пенсиониране още от времето на Тодор Живков и той не вижда защо точно сега и точно това правителство трябва да променя статуквото...

- Въпросът е принципен. Привилегиите за определени съсловия са структурна несправедливост, наследство от тоталитарно време. Всякакви привилегии са недемократични, а тези са вредни и деформират пазара на труда. Не е ясно защо всички служители в МО и МВР трябва да получават 20 работни заплати при пенсиониране, и забележете - и при напускане. Стига веднъж да се "запопиш", получаваш правото да вземеш накуп 20 заплати, ако си тръгнеш - независимо колко стаж имаш под шапката на това министерство и дали си бил на рискова работа. Това е голяма несправедливост спрямо всички заети в икономиката. Защо тогава да няма по 20 заплати при пенсиониране за лекари, учители и за всички други?

Веднага искам да подчертая - няма никаква икономическа логика за тези придобивки, вкл. и за шестте заплати при пенсиониране за останалите заети. Това също е остатък от тоталитарното време. Нали всеки е получавал съответната заплата за количеството и качеството на труда, който е полагал.

Не може спокойно да се подмине и правото за ранно пенсиониране в тези същите министерства. Това право се разпростира не само върху хората, които са на рискови работни места, което е нормално, но и за всички - от секретарките до служителите, които се занимават с документите за самоличност, и онези, които раздават номерата в КАТ. Защо е необходимо да има ранно пенсиониране за тях? Преди 22 и повече години заетите в тези министерства са получавали привилегии, за да са предани на режима и да пазят тоталитарното статукво. Но България вече е друга държава, тя е член на ЕС и на НАТО. Днес, в период на демокрация и пазарни отношения, каква е ролята на структури, получили привилегии навремето, за да пазят тоталитарния режим? Приветствам министър Дянков, който заяви, че в момента най-ключов въпрос на националната сигурност е икономическата и финансовата стабилност.

Говорим за структури, свързани с националната сигурност и обществения ред. Но ако те са ефективни, защо тогава се разраства неимоверно частната охранителна дейност? В този бизнес работят близо 200 000 души и голямата част от тях са ранно пенсионираните служители на МО и на МВР. Все повече общини искат да си правят общинска полиция. Това е удивително - при 2.3 милиона заети в икономиката, общо над 200 000 са в охранителния сектор - една десета от работещите! Има и други деформации. МВР контролира охранителните фирми, то им дава лицензите, но и неговите служители се занимават с охранителен бизнес. Това е типичен конфликт на интереси. Не може едновременно да контролираш определена дейност и да извършваш същата тази дейност. Същевременно "охранителите" от МВР ползват държавно облекло, оръжие, леки коли, радиочестоти, финансирани от бюджета. Не искам да споменавам размера на приходите от тази дейност. Немислимо е РДВР-та да издават фактури за услуги.

- Но дали битката срещу привилегиите ще бъде спечелена? Правителството вече отстъпва и изглежда 20-те заплати на военни и полицаи ще си останат?

- Поне първият пробив вече е направен - тези, които не са на рискова работа, да получават по 10-15, а не по 20 заплати при пенсиониране. Ние, като работодатели, смятаме, че всички привилегии при пенсиониране трябва да отпаднат. По-хубаво е освободените пари да се внасят като осигурителни вноски, за да гарантират пенсиите на тези заети. По-добре е да се вдигнат пенсиите на всички пенсионери, не само на най-бедните - защото не е тайна, че част от хората с ниски пенсии са се осигурявали върху ниски доходи, или са били некоректни към системата. Ако вдигнем само ниските пенсии, ще накажем онези, които са работили здраво и са внасяли високите осигуровки.

- Вие от години поставяте този въпрос - че за разлика от всички останали данъкоплатци униформените и държавните чиновници всъщност не внасят осигуровки, плаща ги бюджетът, и то в непълен размер?

- Чест прави на премиера - за първи път публично да обяви, че става дума за трансфер от 620 млн. лева. Ако включим и тези трансфери от бюджета към социалното осигуряване, които са пари от нашите данъци, излиза, че реално бюджетите на Министерството на отбраната и МВР не са по 1 млрд. лева, а доста повече.

Има и друг проблем. Това, което бюджетът превежда, не покрива разходите за пенсии на тези категории. Трябва да се промени размерът на социалните осигуровки - за да се покриват разходите. И когато тези средства се включат, ще се види, че тези министерства потребяват не по 2.5% от разходната част на бюджета, а значително повече. Няма такъв аналог в структурите на разходите на другите европейски страни. И, подчертавам, ние искаме да бъде прозрачно за обществото осигуряването във всички министерства, не само в силовите ведомства. Алгоритъмът е прост - нека се увеличат заплатите на заетите със съответния размер, така че да не се намалява тяхното нетно възнаграждение, но осигуровките да се внасят за тяхна сметка, съответно - да влязат в бюджетните разходи на всички държавни структури. Неадекватните осигуровки на привилегированите съсловия е една от причините най-големият разход на бюджета в момента да е разходът за пенсии - над 8.5 млрд. лева.

- Затова ли предлагате създаване на два нови пенсионни фонда?

- Една от язвите на пенсионната система са именно тези непрозрачни трансфери и субсидии от държавата, към бюджета на НОИ, които покриват реалните разходи за ранно пенсиониране на полицаи, военни и заети в правосъдието, както и пенсиите на държавните служители. При отделянето в специални фондове обществото ще е наясно, за служителите от отбраната, сигурността и правосъдието, както и за работещите от първа и втора категория, колко е недостигът, който не се покрива с пенсионните вноски, и какво доплаща бюджетът. Искаме яснота.

- Но откъде ще намерят министерствата пари - ако трябва на всички, които бързат да се пенсионират по стария ред, да се изплатят по 20 заплати?

- Във всички случаи такава реформа е болезнена. Но това ще е еднократен горчив финансов хап, който трябва да се поеме, за да настъпи трайното оздравяване. Ние искаме тази реформа да е навсякъде, не само в отбраната и вътрешните работи. Да няма раздаване на заплати при пенсиониране. И това да бъде придружено с актуализация на всички пенсии. Ръководителите на тези ведомства се притесняват, че нямат пари за обезщетенията. А защо не се огледат какво притежават - какъв е размерът на активите, които те управляват, каква е ефективността от управлението и дали всички тези активи имат отношение към защитата на сигурността. Само в София има десетки затворени поделения, а сградите и терените стоят неизползвани. Защо не помислят и как да използват по-ефективно частните охранителни структури...

- Очертава се ново увеличение за минималната работна заплата (МРЗ). БСК отново е против?

- МРЗ бе увеличена от 240 на 270 лева (почти 12.5%) преди по-малко от три месеца. Това стана без анализ до какво ще доведе увеличението. Мотивите тогава бяха: да се увеличат приходите в НОИ и да се увеличи потреблението, за да се създаде оживление и растеж в икономиката, да се създадат работни места. Всъщност през 2011 г. се натрупаха три увеличения - на минималната заплата, на осигурителни прагове (с 5.6 %), на осигуровките (с 1.8 процентни пункта). Разумното е да се извърши анализ по всеки от тези фактори - дали наистина е довел до ръст на приходите в НОИ, на ръст на потреблението и на ръст на работните места. Защото нашите наблюдения показват тъкмо обратното - дефицит в бюджета на НОИ и закриване на работните места. Но у нас правилата продължават да не се спазват - в Закона за нормативните актове изрично е казано, че при всяка промяна в нормативната база е задължителна оценката на въздействието. Административното вдигане на заплатите в условия на криза води до закриване на работни места. Не малка част от икономиката се придвижва в сивия сектор, особено малкият и средният бизнес. Не трябва да се забравя, че поне 85% от активните предприятия са малки - с до 9 заети.

Ето защо за нас въпросът за МРЗ не е социален, а е икономически. България, за радост, е финансово стабилна, има шанса да привлече инвестиции на фона на дълговите турбуленции в други страни. Не трябва да проиграваме този шанс с административно вдигане на заплати, осигурителни прагове и изтичане на средства в неефективни структури. Пазарът работи перфектно, когато държавата не се меси - там, където има нужда от специалисти, заплатите са високи и растат - например на IТ специалисти, на лекари.