Дата: 24.11.2011

Източник: БСК

Прочетено: 4106

"Поради недалновидни решения, неотчитащи драстичния спад в заетостта, ниския ръст на осигурителните доходи и дисбаланса между осигурителен принос и права, пенсионно-осигурителната система (ПОС) е деформирана в основните си механизми и характеристики и в постоянен финансов дефицит. Досегашният опит от увеличението на минималните осигурителни прагове, осигурителните вноски, МРЗ и др. показа, че особено в условия на криза това води до нарастващи дефицити в бюджета на ДОО и ориентира икономиката към сивия сектор."

Това се казва в позиция на БСК, внесена днес в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

БСК декларира отново своята принципна позиция за последователно развитие и модернизиране, за гарантиране на средносрочната и дългосрочна финансова устойчивост, за възстановяване на справедливостта и атрактивността на ПОС за осигурените лица и осигурителите.

Реформирането на ПОС закъснява и всяко ново отлагане ще задълбочи още повече проблемите, се казва още в становището на БСК. В тази връзка, камарата настояваме спешно да се пристъпи към необходимите за стабилизиране на системата реформи на основата на консенсуса, с политическа воля и решимост, с проява на разум и далновидност от  социалните партньори и всички засегнати страни.

БСК препоръчва комплексно прилагане на пакет от мерки, което ще позволи да се укрепи доверието към пенсионната система, да се засили връзката между размера на пенсията и осигурителния принос, да се ограничи тласкането на хората към сивия сектор и да се намали субсидирането на пенсионната система от данъците на коректните данъкоплатци.

С пълния текст на становището можете да се запознаете ТУК