Държавен бюджет, средства за активна политика на пазара на труда

2 065 652 лв.

Повишаване на квалификацията и осигуряване на заетост на безработни лица.

  • Безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s);
  • Безработни над 50-годишна възраст;
  • Продължително безработни лица, включително от ромски произход;
  • Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход);
  • Лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Професионално обучение и назначаване на работа на 40% от успешно завършилите обучението.

Проектните дейности са разпределени в няколко етапа - подбор на безработни лица, обучение по ключова компетентност и предоставяне на обучение по професионална квалификация. 

Професиите, за които ще бъдат обучавани безработните, са с различен профил – „Продавач-консултант”, „Помощник-възпитател”, „Озеленител”, „Строител”, „Монтьор на компютърни системи“, „Офис-секретар“, „Хлебар-сладкар“, „Оперативен счетоводител“ и др. Всички те са избрани след направено проучване на пазара на труда и заявени конкретни нужди от страна на работодателите.

1310 обучени безработни лица, 40% назначени на работа.

Бенефициент

Сдружение "Пракси"

Национален (Борово, Бяла, Велико Търново, Каварна, Казанлък,  Несебър, Перник, Разград, Русе, Сливен, София, Тутракан и Царево)

Прочетено:4143