Членове на БСК

222

в областта

Представяне

ЗА НАС

Регионалната стопанска камара в област Смолян е учредена през 1982 година като икономически съюз на български и чуждестранни юридически и физически лица, който обединява и защитава интересите на работодателите на регионално ниво. РИСА е колективен член на БСК. В нея членуват над 51 промишлени и търговски фирми от Смолян, Златоград, Чепеларе, Рудозем и др. На територията на областта е упълномощена да поеме функциите на Местен орган на БСК и да защитава на общинско ниво интересите на работодателите фирма “Пампорово ски” АД – за община Чепеларе.

УЧАСТИЕ В СЪВЕТИ И КОМИСИИ

Като Национално представителна работодателска организация Камарата участва активно  като член на  регионалните комисии и съвети по  различни направления:

 • Комисия по заетост съвет за сътрудничество към ДБТ;
 • Комисия по заетост при Областен съвет за сътрудничество;
 • Областен съвет по БЗУТ;
 • Областна комисия към „Земите и горите”;
 • Тристранен съвет на Областно ниво;
 • Областен съвет за корупция;
 • Областен съвет по енергийна ефективност;
 • Областен съвет за стратегическо развитие;
 • Областен съвет за регионално развитие;
 • Областен съвет за туризма.

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

 • извършва услуги свързани с представяне дейността на български и чуждестранни фирми;
 • предоставя информации свързани с външнотърговска дейност;
 • предоставя услуги, свързани с митническия режим;
 • организира участие в бизнес- делегации в чужбина;
 • предоставя информация за всички източници за кредитиране в България и чужбина, осъществява контакт с консултантски фирми;
 • подпомага фирмите при разработване на бизнес планове и проекти в съответствие с условията на инвестиционните източници;
 • подпомага и защитава интересите на работодателите на регионално и национално ниво;
 • съдейства за предоставяне на информация по международни проекти и програми;
 • активно участва в тристранното сътрудничество;
 • съдейства на членовете си по въвеждане на международни сертификати ИСО 9000 и ИСО 14 000;
 • заверка на сертификат за произход, текстилни сертификат и форма "А";
 • организира и провежда квалификационни семинари, обучения.

Членове на БСК в област Смолян 

1. Членове на Стопанска камара Смолян 51
2. Членове на Браншови организации 170
3. Директни 1

 

Членове на БСК в област Смолян  по сектори

Добив /без на енергийни суровини/ 4
Металургия. 3
Операции с недвижимо имущ. наемод. дейност и други услуги. 8
Обработка на дървен материал и изделия от него без мебели. 2
П-во на дървесна маса, хартия, картон и изделия от тях. 1
П-во на електро, опитично и друго оборудване 4
П-во на изделия от каучук и пластмаси 1
П-во на текстил и изделия от текстил, производ. на облекло 13
П-во на химични ещества, химични продукти и химични влакна 4
П-во на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 5
Селско, ловно и горско стопанство 6
Снабдяване с електрич. и топл.енергия, газообр.горива и вода 1
Строителство 48
Транспорт, складиране и събщения 11
Търговия, 9
Хотели и ресторанти 67

 

Управителен съвет на Регионална индустриална стопанска асоциация - Смолян 

КРЪСТЬО ГЕОРГИЕВ ВАНГЕЛОВ Председател на РИСА ПАМПОРОВО-СКИ АД
КОСТАДИН АНГЕЛОВ МАНДЖУКОВ Член на УС РОЖЕН - 99 ЕАД
ТОМА ХРИСТОВ ТОМОВ Член на УС ТОМОВ ЕООД
ЗАРКО ЕМИЛОВ БАШЕВ Член на УС ВЕХРУС ЕООД
МАРГАРИТА ПЕТРОВА МОНЕВА Член на УС ВИКТОРС ООД
 ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ Член на УС ПАНАЙОТОВ СТРОЙ ЕООД
ДИМИТЪР КАЛИНОВ ПЕПЕЛАНОВ Изп.директор АД "БРИБАНК - КЛОН СМОЛЯН

 

Устав на Регионална индустриална стопанска асоциация - Смолян 

Иво Царев
Председател