Консултиране в областта на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство

Консултиране в областта на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство

+
Консултиране и обучение по ISO-14001 и  ЕМАS

Консултиране и обучение по ISO-14001 и ЕМАS

+
Финансови консултации за МСП. Финансово и инвестиционно консултиране

Финансови консултации за МСП. Финансово и инвестиционно консултиране

+
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

+
Оценка за съответствие със законодателството по околна среда за МСП

Оценка за съответствие със законодателството по околна среда за МСП

+
Подготовка и управление на проекти по програмите на ЕС

Подготовка и управление на проекти по програмите на ЕС

+
Дигитални услуги за бизнеса

Дигитални услуги за бизнеса

+
Обучение и консултации по оптимизация на производствените процеси по методиката на REFA-Германия

Обучение и консултации по оптимизация на производствените процеси по методиката на REFA-Германия

+
КСО: Обучения, консултиране, маркетиране и реализация на инициативи

КСО: Обучения, консултиране, маркетиране и реализация на инициативи

+
Обучения и консултации в областта на околната среда

Обучения и консултации в областта на околната среда

+
Консултантски център по въпросите на GDPR

Консултантски център по въпросите на GDPR

+
Консултиране при обществени поръчки и подготовка на тръжни процедури

Консултиране при обществени поръчки и подготовка на тръжни процедури

+
Правна помощ и консултиране при осъществяване на инвестиции, сливания и придобивания. Консултации и съдействие в областта на конкуренцията

Правна помощ и консултиране при осъществяване на инвестиции, сливания и придобивания. Консултации и съдействие в областта на конкуренцията

+
Консултиране в областта на енергийната ефективност

Консултиране в областта на енергийната ефективност

+
Консултиране на проекти по европейски рамкови програми – Horizon 2020, COSME, Erasmus+

Консултиране на проекти по европейски рамкови програми – Horizon 2020, COSME, Erasmus+

+
Външнотърговски и митнически консултации

Външнотърговски и митнически консултации

+
Изготвяне на бизнес планове

Изготвяне на бизнес планове

+