Информационната система за българските предприятия (BEIS) осигурява on-line информация за над 56 000 водещи български фирми, вкл.:  

  • стандартизиран профил за предприятие (контактни данни, мениджъри и свързани с тях лица, основни акционери и съдружници, финансови данни и показатели, борсови котировки, обзор на публикации в медиите и други итформациони източници.);
  • рейтинг на предприятия по основни индикатори (по регион, отрасъл/сектор, продукт, брой заети, финансови показатели и др.);
  • информационни справки за икономическата активност на съответните лица.
  • публикуване на информация по новите разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа, според които значителен брой български предприятия са задължени публично да разкриват регулирана информация.

BEIS предлага автоматизиран сервиз за проследяване (на български и английски език) на състоянието и развитието на избран от клиента набор от предприятия – конкуренти, доставчици, клиенти и др.

 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг 
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

  

Прочетено: 4024