13.08.2003

Предложението на някои синдикални централи за промени в Кодекса на труда, регламентиращи 35-часова работна седмица, не би могло да стане факт у нас в близко бъдеще.

Такава продължителност на работната седмица съществува единствено в Германия и Франция, при това става въпрос само за отделни предприятия по силата на сключени колективни трудови договори. Да не забравяме, че в споменатите две европейски страни производителността на труда е в пъти по-голяма от тази в България. У нас нито техниката има нужната производителност, нито работниците са свикнали да работят достатъчно ефективно, спазвайки производствената и трудова дисциплина.

Въвеждането на 35-часова работна седмица би означавало практически намаляване на работните заплати. Това се отнася най-вече за работещите на норма, тъй като няма да могат да изработват за 7 часа толкова, колкото за 8.

Не на последно място, важно е да се знае, че България не е поемала никакви международни ангажименти, свързани с намаляване на работната седмица.

 

Дикран Тебеян –

Зам.-председател на БСК

13 август 2003 г.

 


35-часова работна седмица
Добави мнение