24.06.2013

Българската стопанска камара и нейните членове са силно обезпокоени от предизвикателствата, които се очертават пред икономиката в настоящата обществено-политическа ситуация.

Безспорно, основен фактор в страната в момента е гражданското общество и ние, като част от това общество, сме за радикална промяна в икономическите, социални и политически ценности и отношения.

В същото време ние, работодателите, носим риска в икономиката, ние създаваме работните места, формираме националния доход. Заедно с данъкоплатците, ние сме фактическите работодатели и на партиите, и на правителството.

Това Народно събрание, в тази структура, няма бъдеще.

Отправна точка при определянето на интереса на обществото трябва да бъде състоянието и перспективите на икономиката.

До формирането на ново Народно събрание в кабинета да отпадат и да не се включват политически оцветените министри и заместник-министри, а само експерти, подкрепени от гражданското общество.

Правителството и Народното събрание в краткосрочен план трябва:

 1. да определят краткосрочните задачи и стратегията за развитието на икономиката, с които да се гарантира просперитета на бизнеса и подобряването на жизнения стандарт на населението. Да се публикуват пътни карти и точни индикатори за постигане на целите, за да се осигури възможност за контрол от страна на гражданското общество;
 2. да се въздържат от популистки решения, сред които задържането на цени, финансирането на губещи предприятия, структури и др. Този подход трябва да се замени временно с компенсаторни социално-ориентирани механизми, създаване на пазарни условия за временна заетост, особено за младите хора;
 3. да извършат необходимите неотложни промени за подобряване на регулациите на естествените монополи и за „разграждането“ на изкуствено създадените;
 4. да приемат промени в закони за подобряване на бизнес климата, включително за ограничаване на контрабандата и сивия сектор, за премахване и намаляване на регулативните режими;
 5. до 1 април 2014 г. всички заинтересовани звена на публичната администрация да защитят съществуването на всеки един регулаторен режим и от същата дата всички незащитени режими да бъдат отменени;
 6. с акт на Министерския съвет да се забрани събирането от администрацията на такси, глоби и други плащания, непредвидени изрично в закон, включително за извършени услуги и контрол;
 7. нормативно да се регламентира отпадането на възможността за въвеждане на минимални прагове при определянето на размера на възнагражденията и цените на услуги от съсловни организации;
 8. да се установи поносим размер на съдебните такси, който осигурява достъпа до правосъдие, като се определи горна граница и поетапно заплащане – в размер от 20% от дължимата такса при завеждане на дело, а пълният размер на таксата да се заплаща след края на делото от загубилата страна;
 9. да се въведе практика по включване на арбитражни клаузи в договорите за обществени поръчки, които сключват държавата, нейните структури и общините, с цел демократизиране на отношенията и постигане на равноправие при търговски дела, както и осигуряване на бърза и ефективна процедура при решаването на спорове;
 10. да извършат необходимите неотложни законодателни и структурни промени за стабилизиране на електроенергийната система и етапно либерализиране на енергийния пазар;
 11. да приемат необходимата промяна, с която да се преустанови бюджетното финансиране на всички партии.

 

На следващ етап, с цел гарантиране на политическа устойчивост, която да доведе до икономическа и обществена стабилност, е необходимо да се осигури плавен преход към нови избори и да се продължи партньорството с Европейската комисия.

Важно е да се постигне обществен договор между всички партии и представителите на гражданското обществото за разпускане на настоящия парламент в срок до една година. Парламентарните избори следва да се проведат заедно с изборите за членове на Европейския парламент през 2014 г.

В този период Народното събрание трябва да изпълни следните ясни политически задачи:

 • Да приеме договорена с гражданското общество промяна в Изборния кодекс, вкл. като се премине от пропорционална към мажоритарна избирателна система;
 • Да изготви с широкото участие на гражданското общество проект на нова Конституция.

 

СОФИЯ, 24.06.2013 г.


Позиция на Българската стопанска камара относно актуалната икономическа и политическа ситуация в страната
Добави мнение