Моля вижте становището на БСК по проекта на Стратегия по заетостта в прикачения по-долу файл!

Бележки и предложения по него можете да изпращате до 5 септември 2013 г. на посочения по-долу адрес.

Становището ще бъде внесено в Националния съвет за тристранно сътрудничество след отразяване на направените бележки и предложения.


Относно Проект на Стратегия по заетостта на РБ 2013 - 2020 г. (вариант 23.08.2013)
Добави мнение