Като отчитаме безпрецедентната политическа криза, довела до пълен срив на доверието към държавността и държавните институции,

Водени от разбирането, че постигането на обществените цели и решаването на проблемите на бизнеса и работещите изискват  диалог и рационални решения, а не самоцелно противопоставяне и нетолерантност, водещи до недоволство и напрежение,

* НАПОМНЯМЕ, че политиците са избрани от народа, за да му служат – функция, чието изпълнение в момента е напълно заменено с преследването на тясно партийни и корпоративни интереси.

* ОСЪЖДАМЕ поведението на парламентарните и извънпарламентарни политически сили, които нагнетяват обществено напрежение и обричат икономиката на стагнация, а обществото – на безперспективност и бедност.

* ПРИЗОВАВАМЕ парламентарно представените партии да спазват принципите на парламентарната демокрация и да оправдаят доверието на суверена, като прекратят игрите с кворума и се върнат в пленарна зала, да насочат усилията си към важни нормативни актове с цел гарантиране на стабилността на икономиката.

* НАСТОЯВАМЕ:

1. Политическите партии, представени в Народното събрание и в Европейския парламент, да постигнат съгласие до 5 август 2014 по следните основни въпроси:

1.1. Големите енергийни проекти;

1.2. Споразумението за партньорство за периода до 2020 г.;

2. Парламентът, в рамките на ограничения срок до 5 август 2014 г. да замрази разглеждането на всички законопроекти, с изключение на:

2.1. решенията, осигуряващи необходимата финансова устойчивост в здравеопазването и енергетиката и гарантиращи обвързването на ръста на пенсионната възраст с ръста на продължителността на живота, и запазване правата за ранно пенсиониране на категорийните работници от 1 януари 2015 г.;

2.2. всички актове, свързани със задължителните изисквания на ЕС;

3.  Правителството:

3.1.  да пресича в зародиш всеки опит за финансова дестабилизация в страната;

3.2. да представи отчет за финансовото състояние на страната в началото и в края на своя мандат;

4. Президентът на РБ да гарантира създаването на служебно правителство, равно отдалечено от всички партийни, корпоративни и лобистки интереси, както и от президентската институция, което:

4.1. да гарантира провеждането на честни и прозрачни избори, финансова, икономическа и социална стабилност на страната;

4.2. да ускори подготовката на проекта на държавен бюджет за 2015 г. и Споразумението за партньорство с Европейската комисия по бюджетната рамка до 2020 г. и съответните програми към него.

5. Правораздавателните органи да приложат цялата сила на закона за установяване и предотвратяване на всякакви опити за дестабилизиране на икономиката и на страната. 

6. Политици, общественици, експерти и журналисти да прекратят всякакви публични изяви, които подклаждат общественото напрежение.

* ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ: В случай, че не бъдат положени адекватни усилия за успокояване на обществото, ще преминем към радикални действия, като ползваме всички възможни обществени и граждански инструменти и действия преди провеждането на парламентарните избори. 


ДЕКЛАРАЦИЯ на национално представителните организации  на работниците и служителите и на работодателите
Добави мнение