13.03.2020

 

Изх. № 03-00-10/ 13.03.2020 г.

 

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБ

Г-Н ГЕОРГИ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РБ

 

Предложения за спешни мерки за повишаване капацитета на общинските болници за противодействие разпространяването на COVID-19 в България

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

От много години състоянието на общинското здравеопазване, в което се полагат медицински грижи за над 1,5 млн. български граждани, е критично, на границата на оцеляването, при влошаващи се финанси, натрупващи се задължения, напускане на квалифициран медицински персонал, лошо състояние на материалната база, недостиг на лекарства и консумативи.

Очакваното бързо разпространение на COVID-19 поставя под риск не просто оцеляването на повечето от общинските болници /ОБ/, но и възможността за използване на съществуващия капацитет, за първично филтриране на съмнителните случай и насочване към областните болници на пациенти с по-тежка симптоматика и осигуряване на интензивно лечение изключително и само на нуждаещите се.

В тази връзка, Сдружението на общинските болници и Българската стопанска камара предлагат на Министерството на здравеопазването и Министерския съвет предприемането на следните спешни действия:

  1. Незабавно формиране на национален и областни ситуационни щабове, първият от които под ръководството на Министър-председателя, в съответствие с действащото законодателство за националната сигурност.
  2. Изготвяне на модел за актуализираща се оценка на риска на национално и областно ниво и приемане на национален и областни кризисни /ситуационни/ планове, вкл. и такива за компетентните министерства и други държавни органи.
  3. Доколкото в общинските болници ежедневно постъпва огромен контингент от пациенти с други заболявания, рискът от разширяване на заразяването нараства неимоверно. В тази връзка, следва да се обособят незабавно отделни сектори във вътрешните или други отделения на ОБ за първоначален прием и диагностициране на съмнителни и рискови случаи за COVID-19, налагане на карантина в домашни условия, първично лечение или насочване към инфекциозните отделения на областните болници за интензивно лечение.
  4. Осигуряване на бързи тестове, защитно облекло, маски и хигиенни препарати за ОБ.
  5. Осигуряване на всички необходими противоепидемични мерки за медицинския персонал, аналогични на прилаганите в областните болници.
  6. Незабавно осигуряване на извънредно финансиране и допълнително възнаграждение за медицинския персонал за времето на предприетите противоепидемични мерки.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

По поръчение на Сдружението на общинските болници


Предложения за спешни мерки за повишаване капацитета на общинските болници за противодействие разпространяването на COVID-19 в България
Добави мнение