22.03.2020

 

22.03.2020 г.

 

ДО

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

       

ОТНОСНО: Връщане за ново обсъждане от Президента на РБ на §12а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Във връзка с упражненото от Президента на Република България право по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България за връщане за ново обсъждане на разпоредбите на § 12а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г., Българската стопанска камара Ви призова да отмените текстовете, приети с §12а.

Република България е държава с функционираща пазарна икономика, която изисква способност на икономическите субекти за справяне с конкурентния натиск и пазарните сили, както на българския, така и на европейския и международните пазари. Последствията от въвеждане на фиксирани цени или определянето им по административен път, в противовес на икономическите лостове на ценообразуването, ще е пагубно за българската икономика.

Независимо от настоящата кризисна ситуация, апелираме към възприемане и прилагане на пазарни подходи за преодоляване на изкривявания и злоупотреби с цените на дефицитни стоки. Тези мерки не би следвало да доведат до допълнително намаляване на конкурентоспособността на българската икономика, която и без това ще бъде подложена на сериозно изпитание в следващите месеци, а верояно и години.

 

С УВАЖЕНИЕ,

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


БСК подкрепя ветото на Президента на РБ
Добави мнение