24.03.2020

ДО

Г-н Бойко Борисов - министър председател на Република България

Г-н Владислав Горанов – министър на финансите на Република България

Г-н Емил Караниколов – министър на икономиката на Република България

Г-жа Деница Сачева – министър на труда и социалната политика на Република България

КОПИЕ ДО:
Всички парламентарни групи при Народното събрание на Република България

 

ОТНОСНО: извънредната ситуация в сектор Дейности в областта на спорта, „Дейност на фитнес центрове и зали

Уважаеми дами и господа, от името на Българска асоциация за здраве и фитнес, в качеството ни на член на най-големия европейски форум EuropeActive, и представляващи интересите на работодателите в Р. България - оператори от здраве и фитнес сектора, фитнес клубовете в страната, студията за спорт, танци, организаторите на спортни мероприятия, и целия отрасъл, играещ важна икономическа и социална роля, свързана със здравето на гражданите на Република България, заявяваме в този катастрофален за работата ни момент, че сме лишени 100% от възможността да генерираме каквито и да е приходи и сме изправени пред риска от икономически фалит.

В същото време разходната ни част (наеми, здравни и социални осигуровки, трудови и приравнени възнаграждения, комунални разходи, данъци и други съпътстващи) остават същите.

Всички места за фитнес и спорт натрупват огромни загуби. Дори след отмяна на извънредното положение, прогнозираме временен, няколко месечен спад от 50 до 70% на посещаемост на залите и спортните съоръжения.

В отрасъла са заети и осигурени голям брой квалифицирани специалисти - персонални фитнес треньори, фитнес инструктори, треньори по различни видове спорт и спортни дисциплини, рецепционисти, маркетинг, IT и др. специалисти. От нашата работа пряко зависят производството и продажбата на фитнес уреди, спортно облекло, аксесоари, хранителни добавки и др. Пряко засегнати са и над 500 000 клиента на сектора, поради липсата на възможност да ползват услуги свързани с тяхното здраве и физическо състояние.

Около 50 000 служители и собственици на дребен и среден бизнес осигуряват своята прехраната в сектора. Потребителите на наши услуги са от всякаква възраст, професия и социално положение и нашата работа е свързана пряко със здравето и състоянието, както на работещите, така и на хората в пенсионна възраст. Колкото това състояние е по-добро, толкова по здрава ще бъде нацията ни, съответно разходите на бюджета за лечение ще бъдат по-малки.

Доказано е, че е много по-ефективно да се инвестира в профилактика на здраве и сегашната ситуация е показателна за това. Хората, които се упражняват физически редовно, имат добре развит имунитет, най-надеждната защита срещу вируси от всякакъв вид.

Всички наши членове, както и всички предприятия и оператори в сектора се съобразиха изключително адекватно със заповедта на Министъра на здравеопазването РД-01-122 от 11.03.2020 и преустановихме провеждането на всякакъв вид спортни мероприятия и работа.

В тази връзка, от името на Управителния съвет на Сдружение Българска асоциация за здраве и фитнес, отправяме следните икономически искания, касаещи обектите засегнати от Заповедта, в който действа заповедта за недопускане на клиенти в спортните центрове на страната: 

  1. Организиране на максимално бърза процедура за изплащане на 60% от размера на трудовото възнаграждение на всеки един зает в предприятията от сектора, попаднали в обхвата на Заповед РД-01-122 от 11.03.2020;
  2. Поемане за сметка на държавния бюджет на дължимите към НОИ здравноосигурителни и социални вноски за периода на действие на забраната за работа, в т.ч. от преразпределени средства по оперативните програми, които в настоящото кризисно положение не са приоритет. Мярката следва да обхване всички заети в сектора по трудови и приравнени правоотношения, в т.ч. и за самоосигуряващите се лица;
  3. Отмяна на влизането на промените на Наредба Н18 за период от една година, след отмяна на въведеното извънредно положение;
  4. Спешна промяна в ЗДДС и въвеждане на диференцирана ставка за ДДС за дейността на предприятията и операторите в сектора на 9%, позовавайки се и на действащата EU практика (Европейския здравен и фитнес сектор отдавна е дал ясни аргументи, че в страните с диференцирана ставка за ДДС се генерират значителни намаления на бюджетните разходи за лечение. В страни като Германия, Испания, Полша и други ставките са в размер на 8 % ДДС, има и значителен брой страни с по-ниска ставка);
  5. Изразяваме своята готовност за предоставяне на „полеви“ болничен ресурс, при невъзможност и недостиг на леглова база в българските болнични заведения - да се настаняват заболели лица в нашите спортни центрове и бази. 

В знак на солидарност декларираме, че заставаме зад искането на цялата българска индустрия, засегната от въвеждането на извънредни мерки, да бъде изработен административен механизъм и ясна нормативна уредба за справедлив и честен компенсаторен план в максимално кратки срокове, и гарантиран от Държавата.

 

С УВАЖЕНИЕ,

/П/

Петър Ангелов

Председател на УС на БАЗФ

 


Относно извънредната ситуация в сектор “Дейности в областта на спорта”, „Дейност на фитнес центрове и зали”
Добави мнение