01.04.2020

Извънредното положение поставя в трудна ситуация всички - компании, неправителствени организации, семейства, ученици, хора в риск. Всяка от компаниите търси решения и предприема множество целенасочени действия за непрекъсваемост на работния процес, трансформация и подкрепа на служители и партньори.

С желанието да сме полезни в Мрежата изготвихме няколко предложения за действия и подкрепа от страна на БМГД и компаниите-членове.

Каним Ви да заявите интерес към предложенията, които представляват интерес за Вашата компания и организация.

В случая е важно да реагираме бързо, затова Ви молим за обратна връзка в най-кратки срокове – до началото на следващата седмица.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Подкрепа за образователната система и учениците във връзка с дистанционното обучение.

За да има успешна дистанционната форма на обучение е нужно училищата да разполагат с техническите и технологични условия за провеждане на обучението, учителите да с подготвени, както и учениците да имат средства – т.е. компютри, лаптопи, таблети, както и интернет.
На много места дистанционното обучение вече е факт, но все още има много деца и семейства, които не разполагат с необходимите устройства. Пример за обучението в ромските общности.
Предложение 1: патронаж над училище в нужда във Вашите или други региони - предоставяне на устройства (преди всичко употребявани), интернет за ученици. МОН и НПО-та, работещи с ученици в риск, имат информация за нужните устройства.

2. Трансформация на образователната система към дигитално образование и индивидуални програми.
Българската мрежа на Глобалния договор на ООН вече 8 години усилено работи за подобряване на връзката между бизнеса и образованието, между младите хора и техните бъдещи работодатели чрез „Гордея се с труда на моите родители“ и Базар на професиите.
Българската мрежа споделя заснети лекции на специалисти, които разказват за професиите си по време на Базар на професиите 2019 онлайн. Те ще бъдат предоставени на МОН (Таня Михайлова и РУО)за споделяне в облачна среда с безплатно образователно съдържание.

Предложение 2: Съзнаваме, че тези ресурси са недостатъчни и приканваме всички компании да се ускорят включването си в тази вече анонсирана в Мрежата инициатива, като изготвят видео ресурси, представящи професиите от специалисти от компаниите в реална работна среда (при възможност), които да бъдат достъпни за всички в цялата страна (покана). БМГД е изготвила насоки за видео съдържание ( разработени заедно с експертите от Фондация на бизнеса за образованието), бюджетна оценка и опционално предложение за екип за заснемане, които можем да предоставим незабавно.

3. Грижа за служителите

Грижата за безопасността, здравето и благоденствието на служителите е на първо място.
В тези трудни моменти на физическа изолация вътрешната комуникация и подкрепа са от особено значение за всеки. Предоставянето на ресурси и информация за култура, спорт, забавления, както и препоръки на СЗО за грижи за психично здраве могат да са от помощ.

Предложение 3.1: Компаниите да осигурят грижа (и потърсим синергия от усилията на отделните фирми в ангажиране на многоизползваем ресурс) и за възрастни пенсионирани служители, което би имало силен HR ефект. На пример предоставяне на хранителни пакети, помощ при пазаруване за най-застрашените служители или пенсионери.

Предложение 3.2: БМГД ще изготви списък с ресурси за музика, концерти, театър, спорт, забавления, психологична помощ, по примера на публикацията на Нели Огнянова, офиса на ГД в Ню Йорк, ТехноЛогика и Овергаз. Ще ги публикуваме на страницата на Мрежата, а компаниите могат да споделят до служителите чрез вътрешните си информационни системи.

Предложение 3.3: Ще обменяме успешен опит с доставчици (препоръки) на дистанционни обучителни курсове за личностно и професионално израстване (soft skills, нови и перспективни технологии, продукти, методологии, философски течения и школи, умения, разширяващи възможностите за професионална реализация, запознаване с хоби)

4. Подкрепа за хранителното банкиране
Българска хранителна банка продължава да работи в помощ на най-нуждаещите.
Очакваме информация за нуждите им за функциониране в тези тежки условия - коли, служители, дезинфектанти, транспортни средства, финансиране;

5. Информация под мотото Бизнесът – сила за добро и в криза, позоваване на 10-те принципа, популяризиране на работата на компаниите и членове.
Централата на ГД на ООН създаде специален подсайт за COVID., започват специални образователни сесии на UN Global Academy в полза на компаниите.
Българската мрежа прави преглед, подбор и превод на избрани материали, изготвя обзорни публикации за работата на компаниите, отразява техни жестове и действия в LinkedIn и ФБ.

6. Подкрепа за дейците на културата – артисти, музиканти

Предложение 6.1: ангажиране на екип от НАТФИЗ за онлайн курс „Практически съвети за успешна онлайн видео комуникация“
Предложение 6.2: избор, тест и възможност за използване от компаниите на stand up интерактивно онлайн шоу
Предложение 6.3: избор, тест и възможност за използване от компаниите на онлайн среща с артист

 


Предложения на Българската мрежа на ГД/ООН за отговор към COVID ситуацията в подкрепа за уязвими групи и служители
Добави мнение