10.04.2020

Изх. № 03-00-19/10.04.2020 г.

 

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

КОПИЕ:

 

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

Г-Н ГЕОРГИ КОСТОВ
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“


ОТНОСНО: Мерки за осигуряване на непрекъснатост на веригите за доставки на стоки от/към и на територията на страната

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В условията на икономическа криза, породена от извънредните мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, от изключителна важност за българските компании е осигуряването на непрекъснатост на веригите за доставки.

В тази връзка, приложено Ви изпращаме и изразяваме категоричната си подкрепа за предложенията на членуващите в БСК организации - Национално сдружение на българските спедитори (НСБС) и Национална организация на митническите агенти (НОМА), за спешно въвеждане на мерки, с които да се създадат по-благоприятни условия за осъществяване на доставките на стоки и услуги от/към и на територията на страната.

Убедени сме, че бързата реакция от страна на българските институции е от ключово значение за минимизиране на негативните ефекти от настоящата криза. Ето защо, разчитам да подходите с необходимото внимание към предложенията на професионалистите, обединени в НСБС и НОМА.

Приложение: Съгласно текста

 

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


ОТНОСНО: Мерки за осигуряване на непрекъснатост на веригите за доставки на стоки от/към и на територията на страната
Добави мнение