29.04.2020

ДО

Г-н Бойко Борисов
Министър-председател на РБ

Г-н Владислав Горанов
Министър на финансите на РБ

Г-жа Николина Ангелкова
Министър на туризма на РБ

Г-н Петър Кънев
Председател на Комисия по
икономическа политика и туризъм
в 44-то Народно Събрание

 

ОТНОСНО: Предложения за икономически модел за издаване на ваучери за почивка в подкрепа на туристическия сектор, свързаните с него стопански отрасли, както и измерими ползи за БВП.

 

Уважаеми г-н Борисов,
Уважаеми г-н Горанов,
Уважаема г-жо Ангелкова,
Уважаеми г-н Кънев,

Обръщаме се към вас от името на Българската стопанска камара и Националния борд по туризъм и да представим на вашето внимание предложения за икономически модел за издаване на ваучери за почивка в подкрепа на туристическия сектор, свързаните с него сторански отрасли, както и измерими ползи за БВП.

В контекста на провежданата от страна на правителството енергична политика за преодоляване на негативните икономически последствия от COVID-19, на дневен ред е обсъждане на механизъм за издаване на ваучери за почивка.

В публичното пространство бяха обявени различни предложения и, съответно - внесени в деловодството на Народното събрание текстове на законопроекти, в които има индикации за възможност за дискриминация или за поставяне в привилигировано положение на отделни групи български граждани на съсловна или професионална основа.

Моделът, който разработихме съвместно, адресира два водещи принципа, а именно:

  • възможност за ползване на ваучер за почивка от всеки български гражданин, което е силен знак за социална равнопоставеност и подкрепа от страна на правителството;
  • възможност за прилагане на социално-икономически модел, който гарантира оздравяване на туристическия сектор и свързаните с него отрасли, приходи в бюджета, данъчната система и БВП на страната.
  • Механизмът за издаване на ваучери за почивка е базиран на основата на прогноза за 2020 г. с 2 млн. пътувания (за сравнение с предишни години, около 3 млн. български граждани пътуват на почивка в чужбина).

Структурата на предложенията включва:

  • ваучер за 25% от платената пакетна цена за почивка в България, първи вариант - без ограничение за времето на престой; втори вариант - на база седемдневен или четиринайсетдневен престой (ваучерът се издава от туроператор или хотелиер, юридически лица, регистрирани по Закона за туризма);
  • ваучер за безплатен ЖП превоз за пътуване за почивка в България, който се издава от туроператор или хотелиер (юридически лица, регистрирани по Закона за туризма);
  • ваучер за 100 лв. за пътуване със самолет за почивка в България, който се издава/администрира от български авиокомпании;
  • ваучер за 100 лв. за разходи за гориво за собствен автомобил, който се издава/администрира от хотелиер, юридическо лице, регистрирано по Закона за туризма;

Следва да бъде възприет единнен механизъм за ограничаване на злоупотреби.

Във връзка с гореизложения примерен финансово-икономически модел при инвестиция от страна на правителството в размер на 250 мнл. лв. на базата на предвижданите 2 млн. "пътувания" от 3 млн., които биха пътували (други години) в чужбина на почивка, то икономическият ефект от тази мярка (не само настаняване) ще е около 1,2 млрд. лева за БВП (+1%), съответно - около 500 млн. лева от тях ще се върнат в бюджета по различните данъчни пера, което ще реализира 100% фискална полза за бюджета.

Оставаме на разположение за среща и допълнително обсъждане в удобно за вас време!

 

С уважение, 

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

КРАСИМИР ГЕРГОВ

Председател на УС на НБТ

 


Предложения за антикризисни мерки в подкрепа на туризма
Добави мнение