04.12.2020

Изх. № 05-06-11/ 04.12.2020 г.

 

ДО

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

 

 

ОТНОСНО: Предложение за промяна на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР АНГЕЛОВ,

В Българската стопанска камара постъпиха сигнали, че на основание Ваша заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. центровете за професионално обучение (ЦПО) в страната не могат да осъществяват своята дейност, свързана с провеждане на квалификационни курсове. Това включва формално и случаите, при които ЦПО извършва квалификация на заети лица, които са наети на трудов договор в същото предприятие, където се провежда и обучението, дори когато обучението е започнало преди влизане в сила на цитираната заповед, на етап е „Производствена практика“ и не е свързано със събиране на обучаеми лица на близко разстояние.

Наложената забрана ощетява множество български граждани - ЦПО, работодатели, които са вложили значителен ресурс и са наели работници и служители с цел да бъдат обучени и да получат необходимата професионална квалификация, обучавани работници и служители, които чакат да завършат обучението си и да заемат определени длъжности.

Следва да се има предвид, че разрешаването на ЦПО да извършват дейността по квалификация на заети лица в настоящия момент по никакъв начин няма да повиши риска от заразяване с коронавирус COVID-19, тъй като обучаваните лица и към момента са работници и служители в съответните дружества, в които са предприети всички противоепидемични мерки. Също така, изваждането на дейността на ЦПО за получаване на квалификация на заети лица извън обхвата на забраната, съгласно Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г., ще допринесе и за развитието на пазара на труда в страната.

С оглед на изложеното, моля, г-н Министър, за промяна, във възможно най-кратки срокове, на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г., като дейността на центровете за професионално обучение, свързана с квалификация на заети лица, да бъде разрешена.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 


Предложение за промяна на Заповедта на МЗ за актуалните противоепидемични мерки
Добави мнение