03.02.2021

Изх. № 001/03.02.2021 г. 

До    

Проф. д-р Костадин Ангелов,
Министър на здравеопазването 

Доц. д-р Ангел Кунчев,
Главен държавен здравен инспектор 

Копие до:

Г-н Бойко Борисов
Министър-председател на Република България  

Г-жа Марияна Николова,
Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и Министър на туризма 

Г-н Лъчезар Борисов,
Министър на икономиката 

Г-н Кирил Ананиев,
Министър на финансите 

Г-н Боил Банов,
Министър на културата  

 

Относно: Възобновяване на конгресно-конферентните прояви в условията на епидемична обстановка в България 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР, 

От името на членовете на Българското конгресно бюро - БКБ, организация, представляваща повече от 45 компании от събитийния бранш, с над 5000 наети служители, се обръщаме към Вас с молба за преразглеждане на съществуващите 100-процентови ограничения за провеждане на конгресно-конферентни събития в страната.  

С Ваша заповед РД-01-52 от 26.01.2020 г. беше разрешено посещението на кина и театри при 30% заетост от капацитета на залите и спазване на изискванията за дезинфекция и социална дистанция. 

Както и в предходни писма и срещи сме обръщали внимание, по същество, посещенията в киносалоните и театралните зали, не се различава по линия на логистика и разпределение на посетителите от конгресно-конферентните събития. 

В допълнение, индустрията за бизнес събития функционира при контролиран набор от принципи, където можем да проследим всеки посетител, делегат, лектор и изложител, както и да наблюдаваме, проследяваме и въвеждаме набор от мерки, които гарантират, че тези събития са съобразени с всички правителствените мерки относно хигиена и физическа дистанция. 

Мерките, които се спазват по време на подготовката на събитието (подготвителна фаза), самото събитие (оперативна фаза) и след събитието (заключителна фаза) имат за цел сигурност и защита на всички участници в проявата. 

Членовете на Сдружението, които са специалисти при организирането, домакинстването и обслужването на събития, през изминалата година положиха неимоверни усилия, за да адаптират дейността си в унисон с мерките и с цел запазване здравето и сигурността на всички граждани, които посещават локациите. Доказахме, че сме достатъчно отговорни, тогава, когато ни беше позволено да работим, и при всички условия и мерки, които беше необходимо да спазваме.

Към бранша няма никакви упреци от страна на отговорните за спазването на мерките институции или сигнали за допуснати нарушения, умишлено заобикаляне на заповедите на Министерство на здравеопазването или други подобни. 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н АНГЕЛОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н КУНЧЕВ, 

С настоящето писмо се обръщаме към Вас с молба за преразглеждане и прецизиране на органиченията за провеждане на конгресно-конферентни мероприятия, семинари и други обществени мероприятия в присъствена форма, както следва: 

  • Считано от 01.03.2021 г., конгресно-конферентни мероприятия да се провеждат при капацитет на залите така, както са регламентирани посещенията в кината и театрите. 

Възможността за провеждане на бизнес срещи, конференции и семинари създава сериозна предпоставка за възстановяване на всеки един от икономическите сектори в страната, пряко свързани с провеждането им. Събитията са платформи за обмен на опит, знания и създаване на нови бизнес контакти, което вярваме, че повече от всякога е жизненоважно за възстановяването на икономиката на държавата. 

За конгресния и изложбен бизнес от особено значение е възможността за адекватно планиране на предстоящите събития във времето. Стандартът за започване на подготовка организирането на всяко едно събитие е в рамките на 4 до 8 месеца преди датата на провеждането му. Ето защо, предварителните гаранции, че в периода април-май 2021 г. няма да бъдат налагани рестрикции върху дейността на конгресните и изложбени центрове, е ключово условие за нормалното им функциониране. 

Изразяваме готовност да участваме в различни работни групи, като във всеки един момент предоставяме експертно мнение при необходимост от нови действия от Ваша страна, за обсъждане и въвеждане на конкретни мерки за подпомагане и спасяване на събитийната и изложбена индустрия, която е сред най-засегнатите сектори и понася тежкия удар от пандемията, през последната една година. 

На разположение съм за допълнителни въпроси и коментари, както и за организиране на среща в най-кратки срокове.

 

За контакт: gm@bgcb.eu, +359 88 8844491.

 

 

С уважение,

 

...............................................................................

Теодора Жилкова

Изпълнителен директор на Българско конгресно бюро - БКБ


Българско конгресно бюро настоява за възобновяване на конгресната дейност
Добави мнение