10.02.2021

Изх. № 05-02-13/10-02.2021 г.

 

ДО

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

КОПИЕ:

 

Г-ЖА МАРИАНА НИКОЛОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНЧЕСТВО

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

    

ОТНОСНО: Действие на мерките за запазване на заетостта

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САЧЕВА,

Както знаете, на 29 декември 2020 г. се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което бяха разгледани Проект на ПМС за изменение и допълнение на Постановление №151 и №325 на Министерския съвет от 2020 г., изменящи параметрите и срока на действие на мерките за запазване на заетостта, придобили публичност като „60/40“ и „24 лв. на ден“.

Българската стопанска камара заяви принципната си подкрепа за двата разгледани проекта, с оглед оповестеното от Вас намерение през втората половина на месец януари 2021 г. да бъдат представени за обсъждане със социалните партньори изменения в Кодекса на труда, позволяващи трайна уредба на въпроса за задълженията на работодателите при т. нар. преустановяване на работа по време на обявено извънредно положение или извънредна противоепидемична обстановка, както и правото на обезщетение на работещите в тези хипотези.

Имайки предвид, че вече наближава средата на месец февруари предстоящата предизборна кампания, както и ограничения срок на работа на настоящото Народно събрание, очакваме съответните предложенията за изменение на Кодекса на труда да бъдат представени в максимално кратък срок за разглеждане от Комисията по трудово законодателство, където да има възможност за задълбочен и същностен дебат на експертно ниво, а в последствие да се предприемат необходимите действия за своевременното им внасяне им в Народното събрание.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


БСК с писмо до министър Сачева относно мерките за запазване на заетостта
Добави мнение