07.04.2021

 

Изх. № 05-06-5#2/07.04-2021 г.

 

ДО

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ -
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

 

ОТНОСНО: Възстановяването на дейността на големите нехранителни магазини и търговските центрове

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

С настоящото изразяваме подкрепата на Българската стопанска камара за възстановяването на дейността на големите нехранителни магазини и големите търговски центрове тип „мол“ и „ритейл парк“ от 12 април 2021 г.

Считаме, че всяко допълнително отлагане на това решение ще задълбочи кризата в ритейл сектора, предизвикана от затварянето на обектите с площ над 300 кв. м.

Убедени сме, че възстановяването на дейността на търговските обекти няма да доведе и до ръст на заболеваемостта, тъй като големите търговци и мениджмънта на търговските центрове доказаха, че могат да спазват стриктно противоепидемичните мерки.

В допълнение, подновяваме предложението си занапред всички въвеждани ограничения да се базират на обективни критерии, основани на брой хора (вкл. клиенти и персонал) на единица площ, без обектите да се делят по други показатели (големина, вид, сектор и пр.).

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 


БСК настоява за отваряне на големите нехранителни магазини и търговските центрове от 12 април
Добави мнение