Минно-геоложката камара (БМГК) предлага модел за успешно национално планиране и увеличаване конкурентоспособността на България.

Програмата акцентира върху:

 • Kонкурентоспособността на българската икономика             
 • Икономическа ефективност  
 • Вътрешна икономика
 • Международна търговия        
 • Чуждестранни инвестиции     
 • Заетост              
 • Цени   
 • Правителствени политики     
 • Публични финанси
 • Фискална политика    
 • Институционална рамка          
 • Бизнес законодателство          
 • Обществена рамка     
 • Бизнес среда  
 • Производителност и ефективност     
 • Пазар на труда              
 • Финансови условия    
 • Управленски практики             
 • Отношения и ценности            
 • Инфраструктура
 • Базова инфраструктура            
 • Технологична инфраструктура            
 • Научна инфраструктура           
 • Здравеопазване и околна среда         
 • Образование

 

Пълният текст на програмата  е публикуван по-долу!

Програма за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и България за периода 2014 – 2018 година