Представяне

Съюзът на пивоварите в България (СПБ) е представителната организация на производителите на бира в страната. Мисията на сдружението е да подпомага и насърчава развитието на българската пивоварна индустрия, да издига професионалния статут на работещите в бранша, да популяризира натуралните качества на суровините и добрата производствена практика в пивопроизводството, да промотира традициите, ритуалите и умерената консумация на пиво като част от съвременния стил на живот.

Пивоварите на Европа

От 1 юли 2008 г. българският Съюз на пивоварите е член на "Пивоварите на Европа" - гласът на пивоварната индустрия в Европа. В организацията членуват националните асоциации на пивопроизводителите от страните на ЕС, Швейцария, Норвегия, Турция. СПБ е обявен за „най-динамичната национална асоциация“. Признанието е резултат от последователната политика на българските пивопроизводители в прилагането на най-добрите европейски практики и стандарти в сектора.

Ивана Радомирова
Изпълнителен директор
0888 70 74 69
Владимир Иванов
Председател на УС