За нас

НОВИНИ

**************************************************************************************************************

Асоциацията на денталните дилъри в България е регистрирана като сдружение с нестопанска цел на 23.04.1999 г. и пререгистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел на 14.01.2008 г.

Членовете на АДДБ са български търговци, регистрирани по Търговския закон, които се занимават с търговия на дентални продукти, споделят целите на Асоциацията и са готови да положат усилия за тяхното постигане.
 
Нашите членове работят в областта на търговията с дентални продукти минимум от една година, притежават разрешително за търговия на едро с медицински изделия и/или лекарствени средства.
 
Фирмите-членове на АДДБ осигуряват сервиз на апаратурата и инструментите, които внасят.
 
От 5 юни 2008 г. Асоциацията на денталните дилъри в България /АДДБ/ е редовен член на Асоциацията на денталните дилъри в Европа /ADDE/.
 
АДДБ обединява 31 фирми, чиято цел е отлично партньорство с европейските сходни организации и стремеж за въвеждане на всички европейски норми, свързани с денталния бранш.
 
Със своето неизменно участие във всички мероприятия на денталната общност в България, вече повече от 15 години, членовете на АДДБ декларират и доказват своя ангажимент и отговорност към всички свои клиенти-лекари по дентална медицина и зъботехници.
 
Усилията, които денталните търговци полагат, са насочени към постоянно осигуряване на информация за всички новости в производството и технологиите на над 400 фирми-производители, които те представляват у нас, както и представяне на клиничния опит на много чуждестранни и български лектори, с които си партнират.

 

Васил Попов
Председател на УС
0888 49 78 54, 02 975 30 87, 02 876 32 77